רנטה בגין רדיפה באזורים ספציפיים ע"פ הסכם סעיף 2

רנטה חודשית של ועידת התביעות המשולמת החל מחודש אוקטובר 2021, לניצולי שואה ששהו תחת המצור בלנינגרד, במסתור בצרפת ובשטחי רומניה, בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי ממשלת גרמניה.

תנאי זכאות

ניצול שואה אשר מתקיימים בו אחד או יותר מהתנאים הבאים:

  • ניצולי שואה ששהו לפחות שלושה חודשים תחת המצור בלנינגרד.
  •  ניצולי שואה שחיו לפחות שלושה חודשים במסתור בצרפת עם גישה לעולם שבחוץ.
  • ניצולי שואה ששהו לפחות 3 חודשים בין 1.4.41 ל- 31.8.44 בשטחי רומניה.
    ובתנאי שהם אינם מקבלים קצבה חודשית אחרת הקשורה לנרדפותם בתקופת השואה.
    שימו לב- ניצולי שואה שנולדו בשנת 1928 ועומדים בתנאי הזכאות לרנטה זו, עשויים להיות זכאים גם למענק ילדות אבודה בסך 2,500 אירו מוועידת התביעות. להרחבה לחצו כאן