הטבות נלוות

ניצולי שואה המקבלים קצבה חודשית מהרשות לזכויות ניצולי השואה, זכאים להטבות שונות:

הטבות בתחום הסיעוד:

השתתפות בהוצאות סיעודיות עקב המחלה המוכרת

 • ניצול שואה הנדרש לסיוע של עובד זר או לטיפול/ אשפוז סיעודי עקב המחלה המוכרת (מחלה לגביה נקבעו לו אחוזי נכות ברשות לזכויות ניצולי השואה ) זכאי להשתתפות בעלויות הטיפול / האשפוז הסיעודי בשיעור החלק היחסי בו הוכר במחלה מוכרת זו.
 • הטבה זו רלוונטית במיוחד לסובלים ממחלת השיטיון ( אלצהיימר /דמנציה ) ומומלץ מאוד לסובלים ממחלה זו להגיש בקשה להשתתפות בהוצאות סיעוד. 
 • ההשתתפות בהוצאות בגין דימנציה/ירידה קוגנטיבית:
  א. סיוע בהשתתפות במימון אשפוז במוסד סיעודי בסכום של 1400 ש"ח.
  ב. סיוע בהשתתפות במימון אחזקת עובד זר בסכום של 1000 ש"ח בחודש.
  ג. סיוע במימון אחזקת עובד ישראלי במסגרת מימוש שעות סיעוד מביטוח לאומי בסכום של 740 ש"ח בחודש. 
  ד. סיוע בהשתתפות שהייה בדיור מוגן/ מחלקה לתשושים בסכום של 740 ש"ח לחודש.

כמו כן, ניצול שהוכר כחולה שטיון זכאי גם להשתתפות במימון מוצרי ספיגה בסך 180 ש"ח בחודש.    

לפירוט להטבות נוספות בנושא סיעוד מומלץ לקרוא עוד בפרק ההטבות 

אי הכללות הכנסות לצורך חישוב זכאות לגמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי:

 • הקצבה החודשית המשולמת על ידי משרד הרשות לזכויות ניצולי השואה, לא תילקח בחשבון כהכנסה לצורך קביעת זכאות וסכום גמלת הסיעוד.
 • ניצול שואה שהביטוח הלאומי דחה בעבר את תביעתו לגמלת סיעוד בשל הכנסותיו, עשוי להיות זכאי עתה לגמלת סיעוד, במידה והוא עונה גם על שאר התנאים הקבועים בחוק הביטוח הלאומי. יש להגיש שוב תביעה לביטוח הלאומי, בצירוף אישורים מעודכנים על סוג וגובה ההכנסות.

הטבות בתחום הבריאות והרפואה: 

פטור מהוצאות רפואיות במחלות(נכויות) המוכרות בלבד

 • ניתן לפנות בכתב לרשות לזכויות ניצולי שואה, לצרף מסמכים רפואיים רלוונטיים ולקבל החזר על ההוצאות הבאות:
 • טיפול נפשי - הרשות מפיקה הפניות לניצולים שפונים ע"פ אישור רופא ומקום מגוריו של הניצול. לחלופין יתכן החזר כספי לטיפול פרטי ע"פ מחירון הרשות.
 • טיפול פיזיותרפי.
 • טיפול שיניים פעם בשלוש שנים למי שהדבר הוכר לו כנכות.
 • מכשירים וציוד רפואי.
 • מענק ביגוד שנתי בסך 415 ש"ח למי שנדרשים לו מכשירים אורטופדיים.
 • טיפולים אלטרנטיביים.
 • החזרי נסיעות הקשורים לנכויות ע"פ סוג ודרגת הנכות (יש לפנות קודם לטיפול).
 • קבלת החזר טעונה אישור הרופא הראשי.
 • במקרים מסוימים נדרשות שתי הצעות מחיר לציוד הנדרש לנכה.  
 • ניתן לקבל התחייבות מצד הרשות לזכויות ניצולי שואה להפניה לאשפוז בגין מחלה מוכרת לאחר אישור רופא הרשות. לשם כך יש להעביר לרשות את טופס ההפניה.
 • במקרים של אשפוז לטווח ארוך במוסד בגין מחלה מוכרת בסעיף נפשי, תינתן התחייבות לניצול או ישירות למוסד. (נדרשת קביעה של רופא הרשות שיש צורך באשפוז מסוג זה).                                    

פטור על תרופות שבסל הבריאות

קיימת זכאות לפטור על כל התרופות בסל הבריאות.


מענקים, הנחות, פטורים והלוואות

הבראה :

 • מי שמקבל רנטה זכאי לדמי הבראה עבור שבעה ימי הבראה בסך 2120 ₪ ודמי נסיעה להבראה(יכון לינואר 2021) בסך 112 ₪. הסכומים מועברים באופן אוטומטי עם גמלת ינואר.
 • מי שהוכרו לו 50 אחוזי נכות על תגובה נפשית לרדיפות לפי סעיף 33(ב)5 זכאי לדמי הבראה מוגדלים עבור עשרה ימים.
 • הבראה עם טיפולים ניתנת באישור הרופא המוסמך ברשות ורק לסוגים הבאים של נכויות: קטיעות מכל הסוגים למעט אצבעות, קשיון פרקים שאינו מוחלט, שיגרון, שיתוק בנכות גבוהה מ40%, מיוזיטיס, פסוריאזיס, מחלת בכטרב, עמוד שדרה.
 • הבראה עם טיפולים נעשית בהפניה ולא בדמי הבראה משולמים למעט דמי נסיעה.

 מלווה להבראה

 • ניצול שואה המעוניין לקבל החזר עבור מלווה להבראה צריך לפנות לרשות לזכויות ניצולי השואה לקבלת החזר, בצירוף חשבונית מקורית על שם הניצול (ולא ע"ש המלווה) מבית המלון בו שהו. יש לציין את מספר השוהים במלון, מספר ימי השהייה והעלות הכוללת. 
 • החזר עבור המלווה לא יעלה על 2,090 ש"ח לפי 298.57 שח ליום הבראה.

מענק שנתי לרכישת ציוד ביתי ועזרים רפואיים

מענק שנתי בגובה 352 ש"ח, עבור רכישת ציוד ביתי ועזרים רפואיים ישולם באופן אוטומטי ללא צורך בהגשת בקשה ותווסף לגמלת ינואר.

הנחה בארנונה

 • גובה ההנחה נתון לשיקול דעתה של הרשות המקומית ולא יעלה על 66% ל70 מ"ר. במידה ומספר הנפשות המתגוררות עם הניצול עולה על 4 תחול ההנחה על 90 מ"ר.
 • הנחה תינתן גם לניצול שמתגורר אצל ילדיו על פי חלקו היחסי בשימוש בדירה. על ניצול הגר עם ילדיו בביתם לבקש כי יירשם בעירייה כאחד מן המחזיקים בנכס על מנת לממש את ההנחה בארנונה.
 • אישור על זכאות להנחה מועבר באופן אוטומטי לרשות המקומית ע"פ כתובת הניצול. 

פטור על אגרת טלוויזיה- קיימת זכאות לפטור מתשלום אגרת טלוויזיה.

 הלוואות

מקבל רנטה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים רשאי לבקש הלוואה של עד 8,500 ₪ שתבחן על ידי ועדת הלוואות.

ההלוואה היא בריבית של 1.51% לשנה, בפירעון של 24 תשלומים.

ההלוואה תינתן בנושאים הבאים: רכישת רכב רפואי, טיפול רפואי, רכישת דירה, שכר דירה, שיפוצים, נישואי ילדים, שיקום.

יש לצרף מסמכים המסבירים את הצורך בהלוואה. הלוואה שאושרה מצטרפת לגמלה הקרובה.

הלוואה נוספת אפשרית רק עם גמר החזר ההלוואה המקורית.

מיסוי מקרקעין

 • הנחה במס רכישה על דירה למגורים לבעלי דרגת נכות של 50% ומעלה. גובה ההנחה משתנה בהתאם לערך הדירה והיא מחושבת וניתנת על ידי רשות המיסים.
 • פטור מדמי הסכמה של רשות מקרקעי ישראל בעת העברה זכות חכירה לבעלי נכות של 80% ומעלה.
 • לקבלת אישור מתאים לשלטונות מיסוי ומקרקעין יש לפנות לרשות לזכויות ניצולי השואה.

מענק השכלה לילדי ניצולים

מקבלי רנטה ע"פ חוק נכי רדיפות הנאצים זכאים למימון חלקי של שכר הלימוד בשל ילדיהם במוסדות תיכוניים ואקדמיים.                                            

  הטבות ייחודיות לניצולים המקבלים תגמול/תגמול מוגדל לפי הכנסה

מענק שנתי בגובה 2016 ש"ח:
מי שהוכר כמקבל תגמול /תגמול מוגדל לפי חוק לנכי רדיפות הנאצים, זכאי למענק שנתי בגובה 2000 ₪ .

 • המענק ישולם עד ליום 10 בפברואר בכל שנה.
 • התשלום נעשה באופן אוטומטי ואין צורך להגיש עבורו בקשה. 

מענק מהחברה להשבה:

ב- 31.12.17  נסגרה החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ.

החל מה-1.1.2018 אחריות תשלום המענק לניצולי שואה נזקקים עבר למדינה והתשלום ניתן באופן אוטומטי לניצולים הזכאים דרך הרשות לזכויות ניצולי השואה.

המענק משולם בתשלום אחד בתחילת כל שנה, ולא כל רבעון כפי שהיה בעבר, כך שסה"כ הועבר סכום של 11,000 ₪ מהרשות לזכויות ניצולי השואה. הסכום התקבל באופן אוטומטי בתחילת פברואר בחשבון הבנק של ניצולי השואה הזכאים.

*ניצול זכאי הוא מי שמוכר על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה ב"תגמול לפי הכנסה" ונכותו היא עד 49%.


.השתתפות באחזקת עובד ישראלי

מי שהוכר כמקבל תגמול לפי הכנסה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ואיננו מקבל כלל שעות סיעוד מביטוח לאומי, ונעזר בעובד ישראלי, זכאי להשתתפות בסכום של 740 ש"ח בחודש מהרשות לזכויות ניצולי השואה.

הנחה בחשבון חשמל

ניצול שואה המקבל תגמול /תגמול מוגדל לפי הכנסה זכאי להנחה בחשבון החשמל בשיעור של 50% מהחשבון על 400 הקילוואט-שעה הראשונים בכל חודש.

ההטבה ניתנת רטרואקטיבית החל מתאריך ההכרה החל מ-20.9.2010

ההנחה ניתנת באופן אוטומטי על פי רשימות שהועברו לחברת החשמל.

מי שלא קיבל את ההנחה יכול לפנות למוקד 103 של חברת החשמל לבירור והוא זכאי לקבל את ההנחה רטרואקטיבית בתוספת ריבית.

הנחה בחשבון המים

ניצול שואה המקבל תגמול /תגמול מוגדל לפי הכנסה זכאי להנחה על הכמות שמעבר לכמות הבסיסית של 3.5 מק לנפש וניתנת על 3.5 מ"ק לכל היותר.

ההנחה ניתנת החל מינואר 2014.

מי שלא קיבל את ההנחה יכול לפנות לרשות לזכויות ניצולי השואה לברור נוסף.