מחלות פרקים ועמוד שדרה

  • מחלות דלקתיות – מוכרת רק במידה ויש תיעוד על פריצת המחלה לפני שנת 1960.
  • מחלה הנובעת מטראומה קשה לפרקים או לעמוד שדרה – תוכר רק לגבי ניצולים ששהו במחנה ריכוז, גטו, אתר השמדה, או חיו חיי סתר /בזהות בדויה באזור כבוש או מסופח, ובמידה והיה ביטוי לכך עד שנת  1960.
  • יש אזכור למחלות נוספות בדו"ח. אחוזי הנכות יקבעו לפי הבעיה התפקודית.
לטופס דוגמה לבקשה להכרה במחלות פרקים ועמוד שדרהלחץ כאן

לחזרה לרנטה מהאוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים
לחץ כאן

לחזרה לרנטה ע"פ קרן סעיף 2 של ועידת התביעות
לחץ כאן

לחזרה לרנטה חוק יוצאי מחנות וגטאות
לחץ כאן

לחזרה חודשית
לעובדי כפייה
לחץ כאן