שיטיון

  • ניצולי שואה המוגדרים כ"קבוצה ראשונה" והחולים בדמנציה זכאים לקבל הכרה במחלה.
  • ההכרה הינה בשיעור של 1/4 על חשבון הרדיפות לניצולי שואה שהוגדרו כ"קבוצה ראשונה" ואשר פיתחו שיטיון (דמנציה).
  • ניצולי "הקבוצה הראשונה" הינם ניצולים ששהו במחנות השמדה, מחנות ריכוז וגטאות, וניצולים שחיו בחיי סתר או בזהות בדויה באזור שנכבש או סופח בידי גרמניה או ששהו במחנות עבודה בסיביר.                                                                                           שימו לב: גם מי שעבד בעבודות כפייה/ מי שנלווה לעבודות כפייה וכן ניצולים ששהו ביאסי בזמן המלחמה הוכרו כמעגל ראשון.

מחלת השיטיון כוללת גם:

  • אנשים החולים באלצהיימר
  • אנשים החולים משיטיון של פרקינסון
  • אנשים החולים בשיטיון הנובע מפגיעה בכלי הדם במוח

לטופס דוגמה לבקשה להכרה בשיטיון –  לחץ כאן

שימו לב – ההכרה ברבע ממחלת השיטיון (דמנציה) עשויה גם לאפשר קבלת החזר של רבע מההוצאות הרפואיות בגין המחלה ובין השאר הוצאות סיעודיות  (ההחזר הינו עד לגובה התקרה שנקבעה ) חשוב לבדוק עוד בפרק ההטבות- לחץ כאן

לחזרה לרנטה מהאוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים
לחץ כאן

לחזרה לרנטה ע"פ קרן סעיף 2 של ועידת התביעות
לחץ כאן

לחזרה לרנטה חוק יוצאי מחנות וגטאות
לחץ כאן

לחזרה חודשית
לעובדי כפייה
לחץ כאן