אוסטאופורוזיס

ניצול שואה יוכל לקבל הכרה באוסטאופורוזיס ולקבל אחוזי נכות בגין המחלה במידה ואובחנה אצלו מחלת אוסטאופורוזיס בדרגת חומרה של לפחות T score – 2.5 שמקנה 10%, או כשהניצול סובל או סבל משבר אוסטיאופורוטי מוכח.

לטופס דוגמה לבקשה לחץ כאן

לטיפ בנושא אוסטאופורוזיס לחץ כאן

  • אין משמעות לתאריך גילוי האוסטאופורוזיס.
  • אחוזי הנכות לניצולים שיש להם אוסטאופורוזיס עם שברים יקבעו לפי מיקום השברים (בגפיים, בחוליות או בירך), לפי מידת חומרתם (עם או בלי ליקוי תפקודי קשה) ודרגת הרדיפה.
  • הוועדה הבדילה בקביעת אחוזי הנכות בין ניצולים ששהו במחנה, גטו, אתר השמדה או חיו חיי סתר בזהות בדויה או ששהו בזמן המלחמה במחנות עבודה בסיביר (קבוצה ראשונה) לבין שאר הניצולים (קבוצה שניה)

    על פי הטבלה הבאה:

לחזרה לרנטה מהאוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים
לחץ כאן

לחזרה לרנטה ע"פ קרן סעיף 2 של ועידת התביעות
לחץ כאן

לחזרה לרנטה חוק יוצאי מחנות וגטאות
לחץ כאן

לחזרה חודשית
לעובדי כפייה
לחץ כאן