לסיוע ללא תשלום   5711* info@avivshoa.co.il

לסיוע ללא תשלום 5711*  info@avivshoa.co.il

ועידת התביעות – קרן סעיף 2 – עדכון סכומי הקצבה

מחודש ינואר 2020, גדלה הקצבה התלת חודשית של ועידת התביעות – קרן סעיף 2, לסכום של 1539 יורו לרבעון (513 יורו לחודש).

יש לשים לב כי ניצולי שואה המקבלים הטבות משלימות מהאוצר מכוח החוק להשוואת תנאים, אשר יקבלו כעת תשלום מוגדל מוועידת התביעות, יקבלו בהתאמה תשלום מופחת מהאוצר, כיוון שהתוספת תקוזז מחישוב ההשלמה. הקיזוז יהיה בגובה של כ-2,000 ש"ח בחודש(תלוי בשער היורו באותו החודש).
התוספת תבוא לידי ביטוי אצל מקבלי הטבה משלימה מהאוצר המוכרים בתגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה, אצלם אינה מקוזזת קרן סעיף 2 מההטבה המשלימה.

החלטה נוספת של ועידת התביעות היא, כי החל מחודש ינואר 2020, במקרה של פטירת ניצול/ת שואה שקיבלו קרן סעיף 2, ועידת התביעות תמשיך לשלם לאלמנ/ה, אשר אינו/ה מקבל/ת קצבת אלמנות ממשרד האוצר, את הקצבה אותה קיבל ניצול השואה אשר נפטר, במשך 9 חודשים. התשלום יינתן גם לאלמנים/ות של ניצולי שואה שקיבלו קרן סעיף 2, ולא קיבלו הטבות מהרשות לזכויות ניצולי השואה ואשר על כן, האלמנים/ות אינם מקבלים כיום תשלום חודשי מהרשות. נדרש כי האלמנ/ה בחיים ב- 1/1/2020 וביום הגשת הבקשה- על פי המאוחר.

Call Now

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן