הרשות לזכויות ניצולי השואה – עדכונים בגובה התגמולים החודשיים

שימו לב כי לאחרונה הוגדלו שיעורי התגמולים החודשיים המשולמים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, חוק נכי המלחמה בנאצים וחוק הטבות לניצולי השואה.

שינוי השיעורים יחול רטרואקטיבית מתאריך 1.06.2018

לקבלת פירוט גובה התגמולים המעודכנים לחץ כאן

בהתאם לאמור לעיל, עודכן גובה תגמול לפי הכנסה/ תגמול מוגדל לפי הכנסה (בעבר "נזקק" / "נצרך") כך שמומלץ לניצולים אשר עשויים להיות זכאים לקבלת ההשלמה לבדוק זכאותם כעת, לאחר עדכון התקרות החדשות.

לקבלת מידע על התקרות החדשות לתגמול לפי הכנסה/ תגמול מוגדל לפי הכנסה לחץ כאן.

לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות אל עמותת אביב לניצולי השואה בטלפון 072-2424404