קצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

 

דרגהאחוזי נכותגמלה (מעודכן לאפריל 2019)  
125%-39%2,357 ₪
                    240%2,367 ₪
350%2,960 ₪
                    460%3,552 ₪
                    570%4,144 ₪
                    680%4,736 ₪
                    7100%5,919 ₪

גובה התגמול נקבע בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לניצול ובכל מקרה לא יפחת מ-2,357 ₪ לחודש.

בשיטה הלינארית גובה התגמול יהיה מכפלת אחוזי הנכות שנקבעו לניצול בערך האחוז. ערך אחוז כיום הינו 59.19 ש"ח.

לדוגמה: לפי שיטה זו גובה התגמול לניצול שנקבעו לו 59% נכות יהיה תוצאת המכפלה: 59.19x59 כלומר 3492 ש"ח.

ובכל מקרה, כאמור, גובה התגמול לא יפחת מסכום של 2,357 ₪ (גם אם החישוב הלינארי הינו נמוך יותר).