קצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

                 דרגה אחוזי נכות גמלה (מעודכן לינואר 2020)
1 25%-39% 2,554 ₪
                    2 40% 2,564.824 ₪
3 50%  3,206.03 ₪
                    4 60% 3,847.236 ₪
                    5 70% 4,488.442 ₪
                    6 80% 4,129.648 ₪
                    7 100%  6,412.06 ₪

גובה התגמול נקבע בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לניצול ובכל מקרה לא יפחת מ-2,554 ₪ לחודש.

בשיטה הלינארית גובה התגמול יהיה מכפלת אחוזי הנכות שנקבעו לניצול בערך האחוז. ערך אחוז כיום הינו 64.1206 ש"ח.

לדוגמה: לפי שיטה זו גובה התגמול לניצול שנקבעו לו 59% נכות יהיה תוצאת המכפלה: 64.1206x59 כלומר 3,783.1154 ש"ח.

ובכל מקרה, כאמור, גובה התגמול לא יפחת מסכום של 2,554 ₪ (גם אם החישוב הלינארי הינו נמוך יותר).


לחזרה לעמוד הראשי של הרנטה לחצו כאן