קצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

                 דרגה אחוזי נכות גמלה (מעודכן לינואר 2020)
1 25%-39% 2,420 ₪
                    2 40% 2,431 ₪
3 50% 3,038 ₪
                    4 60% 3,646 ₪
                    5 70% 4,254 ₪
                    6 80% 4,862 ₪
                    7 100% 6,077 ₪

גובה התגמול נקבע בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לניצול ובכל מקרה לא יפחת מ-2,420 ₪ לחודש.

בשיטה הלינארית גובה התגמול יהיה מכפלת אחוזי הנכות שנקבעו לניצול בערך האחוז. ערך אחוז כיום הינו 60.77 ש"ח.

לדוגמה: לפי שיטה זו גובה התגמול לניצול שנקבעו לו 59% נכות יהיה תוצאת המכפלה: 60.77x59 כלומר 3,585 ש"ח.

ובכל מקרה, כאמור, גובה התגמול לא יפחת מסכום של 2,420 ₪ (גם אם החישוב הלינארי הינו נמוך יותר).


לחזרה לעמוד הראשי של הרנטה לחצו כאן