קצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

                 דרגה אחוזי נכות גמלה (מעודכן לינואר 2020)
1 25%-39% 2,453 ₪
                    2 40% 2,464.37 ₪
3 50%  3,080.47 ₪
                    4 60% 3,696.56 ₪
                    5 70% 4,312.65 ₪
                    6 80% 4,928.75 ₪
                    7 100%  6,160.94 ₪

גובה התגמול נקבע בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לניצול ובכל מקרה לא יפחת מ-2,453 ₪ לחודש.

בשיטה הלינארית גובה התגמול יהיה מכפלת אחוזי הנכות שנקבעו לניצול בערך האחוז. ערך אחוז כיום הינו 61.6094 ש"ח.

לדוגמה: לפי שיטה זו גובה התגמול לניצול שנקבעו לו 59% נכות יהיה תוצאת המכפלה: 61.6094x59 כלומר 3,634.95 ש"ח.

ובכל מקרה, כאמור, גובה התגמול לא יפחת מסכום של 2,453 ₪ (גם אם החישוב הלינארי הינו נמוך יותר).


לחזרה לעמוד הראשי של הרנטה לחצו כאן