קצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

 

דרגהאחוזי נכותגמלה (מעודכן ליולי 2018)  
125%-39%2,325 ₪
                    240%2,335 ₪
350%2,919 ₪
                    460%3,503 ₪
                    570%4,087 ₪
                    680%4,671 ₪
                    7100%5,839 ₪

התגמול עבור הרנטה נקבע בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לניצול ומתחיל ב- 2,325 ₪ לחודש.

חישוב התגמול החודשי לפי אחוזי הנכות (מינימום 25% נכות): גובה התגמול החודשי נקבע לפי שתי שיטות – השיטה הלינארית או שיטת המדרגות. התוצאה הגבוהה מבין השתיים היא הקובעת  את גובה התגמול אשר לא יפחת מסכום של 2,325 ₪!

  1. בשיטה הלינארית גובה התגמול נגזר מגובה האחוזים שנקבעו לניצול כפול- 58.3924 ₪. לדוגמה: לפי שיטה זו גובה התגמול לניצול שנקבעו לו 59% נכות יהיה תוצאת המכפלה: 58.3924x59
  1. בשיטת המדרגות גובה התגמול החודשי נקבע לפי אחוזי הנכות לפי הטבלה המצורפת:

  לתשומת לבכם: כיום מעל 41% נכות, התגמול המתקבל בשיטה הליניארית גבוה מזה המתקבל בשיטת המדרגות.