קצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

                 דרגה אחוזי נכות גמלה (מעודכן לאוגוסט 2019)
1 25%-39% 2,377 ₪
                    2 40% 2,388 ₪
3 50% 2,985 ₪
                    4 60% 3,582 ₪
                    5 70% 4,179 ₪
                    6 80% 4,776 ₪
                    7 100% 5,970 ₪

גובה התגמול נקבע בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לניצול ובכל מקרה לא יפחת מ-2,377 ₪ לחודש.

בשיטה הלינארית גובה התגמול יהיה מכפלת אחוזי הנכות שנקבעו לניצול בערך האחוז. ערך אחוז כיום הינו 59.7 ש"ח.

לדוגמה: לפי שיטה זו גובה התגמול לניצול שנקבעו לו 59% נכות יהיה תוצאת המכפלה: 59.7x59 כלומר 3522 ש"ח.

ובכל מקרה, כאמור, גובה התגמול לא יפחת מסכום של 2,377 ₪ (גם אם החישוב הלינארי הינו נמוך יותר).


לחזרה לעמוד הראשי של הרנטה לחצו כאן