תגמול/תגמול מוגדל לפי הכנסה

תגמול /תגמול מוגדל לפי הכנסה – תתכן אפשרות לקבלת השלמה ולהעלאת הקצבה החודשית בהתייחס למצבו הכלכלי של ניצול השואה ולאחר עמידה במבחן הכנסה .
זכאות  לתגמול/תגמול מוגדל לפי הכנסה ( או ניצול נזקק/נצרך)

  • בעלי הכנסה נמוכה זכאים לקבל השלמה חודשית מהאוצר מעבר לתגמול הרגיל .
  • הזכאות לקבלת ההשלמה תלויה בגובה הנכות ובמבחן הכנסה אישי כמפורט בטבלה להלן.
  • ההכנסה כוללת ביטוח לאומי, תגמול מהאוצר והכנסות אחרות כולל ריבית על חסכונות כאשר הבחינה היא אישית לניצול ללא התייחסות לבן הזוג.
  • דמי שכירות המשולמים לניצול המשכיר את דירתו היחידה והמשמשים אותו לצורך דיור ( כגון דירה חלופית, בית אבות וכיו"ב) לא יילקחו בחשבון כהכנסה לעניין זה.
  • ביטוח סיעודי פרטי המשולם לניצול שואה לא יילקח בחשבון כהכנסה לעניין זה.
  • הזכאים לתגמול זה זכאים אף להטבות נוספות כמפורט בפרק ההטבות הנוספות .

הגמלה המוגדלת תינתן על פי הטבלה המצורפת כאן:

אחוזי נכות 25%-39% 40%-49 50% ומעלה*
תגמול(השלמה לסכום) 6,304.93 ש"ח 6,881.05 10,447.27 ש"ח

 

לניצולים שדרגת נכותם מעל 60%, יקבלו תוספת לפי השיטה להלן:
בין 60%-69%  – תוספת של 5% מהתגמול הרגיל (כל אחד לפי דרגת נכותו);
בין 70%-79% – תוספת של 10% מהתגמול הרגיל (כל אחד לפי דרגת נכותו);
בין 80%-89%  – תוספת של 15% מהתגמול הרגיל (כל אחד לפי דרגת נכותו);
ומ-90% ומעלה – תוספת של 20% מהתגמול הרגיל (כל אחד לפי דרגת נכותו)

  • לקבלת טבלה לא רשמית המפרטת את חישוב התגמול המוגדל לפי אחוזי נכות לניצול שואה שדרגת נכותו מעל 60%, לחץ כאן

הערה חשובה: מי שמגיש בקשה לתגמול /תגמול מוגדל לפי הכנסה יכול לבקש הכרה רטרואקטיבית של 4 חודשים ע"פ סעיף 4ג לחוק שמאפשר להקדים תשלום "מטעמים מיוחדים".


לחזרה לעמוד הראשי של הרנטה לחצו כאן