תנאי זכאות

תנאי זכאות: 

 

1. מי שנרדף בזמן מלחמת העולם השנייה ועלה לישראל לפני 1/10/1953.
חשוב לדעת - גם עוברים בבטן אימם יכולים לענות לתנאי זה, מומלץ לקרוא עוד בהמשך.
2. ביום ה 1/4/57 היה ונשאר לאחר מכן תושב ישראל.
3. דרגת הנכות שקבעה לו הרשות לזכויות ניצולי השואה אינה פחותה מ-25%. שימו לב: לניצולים בעלי 25% בלבד, מומלץ להגיש בקשה להחמרה נפשית!
4. אינו מקבל תגמול בגין נזקי בריאות ישירות מהשלטונות הגרמניים או מגוף אחר.

רדיפות מוכרות

סוגי רדיפות שהוכרו לצורך קבלת רנטה הן:

 • שהייה במחנה ריכוז, שהייה בגטו, שהייה במחנה שבו הנהיגו עבודות פרך.
 • חיים בסתר או בזהות בדויה תחת שטח כבוש .
 • מי שסבל מגירוש או ברח מחמת פחד.
 • מי שהוגבלה חירותו בשטח כבוש.
 • "עוצר" הוכר כשלילת חירות גם במקומות אשר לא היו תחת שלטון ישיר של הגרמנים
  (כגון רומניה ובולגריה).
 • גם בריחה מפחד הגרמנים ורדיפות במקומות מסויימים.

הכרה בעוברים

 • גם מי שהיה עובר ברחם אמו בעת שעברה נרדפות מוכרת ונולד עד 300 ימים לאחר סיום אותה רדיפה עשוי להיות מוכר בעצמו לפי החוק. הכרה זו מותנית במועדי סיום המלחמה המשתנים ממדינה למדינה ולעיתים אף בין הערים השונות באותה מדינה .

הכרה בניצולי שואה יוצאי גרמניה

 • עד אוגוסט 2015 ניצולי שואה יוצאי גרמניה שהיו בעבר תושבי קבע בגרמניה לא יכלו לקבל רנטה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.
 • בהחלטה מנהלית מ-2015 בוטלה המגבלה שמנעה מניצולים אלו לקבל רנטה חודשית מהאוצר.
 • הניצולים הזכאים לרנטה מהאוצר מכח ההחלטה המנהלית הם אלו העומדים בתנאים הבאים:

1.ניצול שואה יוצא גרמניה  אשר ברח מגרמניה משנת 1933 ואילך או שהה בגרמניה בתקופת המלחמה.
2. עלה לארץ עד 1.10.1953
3. לא מקבל רנטה המוגדרת כקצבת בריאות בשל הרדיפות.

 • מי שהגיש בעבר תביעה לרנטה באוצר- יוכר מתאריך ההחלטה המנהלית (אוגוסט 2015). מומלץ להתקשר לרשות לזכויות ניצולי השואה (במספר 03-5682651), על מנת לבדוק אם קיים תיק בקשה לקצבה מהאוצר על שם הניצול.
 • ניצול אשר לא הגיש בעבר תביעה לרנטה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים זקוק להגיש תביעה לרנטה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים. במקרה זה הזכאות היא ממועד הגשת הבקשה, לפיכך כדאי להזדרז עם הגשת התביעה.

לטופס תביעה לרנטה על פי חוק נכי רדיפות הנאצים- לחץ כאן

לטיפ חשוב בנושא הקצבה לחץ כאן