רנטה מהאוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

רנטה חודשית בסך של 2,554 ₪ לפחות, המשולמת בגין רדיפות לניצולי שואה שעלו לישראל לפני שנת 1953. הרנטה מבוססת על אחוזי נכות  וניתנת לשינויים בהתאם למצבו הבריאותי והכלכלי של הניצול.

תנאי זכאות


1. מי שנרדף בזמן מלחמת העולם השנייה ועלה לישראל לפני 1/10/1953.
חשוב לדעת - גם עוברים בבטן אימם יכולים לענות לתנאי זה, מומלץ לקרוא עוד בהמשך.
2. ביום ה 1/4/57 היה ונשאר לאחר מכן תושב ישראל.
3. דרגת נכותו אינה פחותה מ25%.
שימו לב: לניצולים בעלי 25% בלבד מומלץ להגיש בקשה להחמרה נפשית!
4. אינו מקבל תגמול בגין נזקי בריאות ישירות מהשלטונות הגרמניים או מגוף אחר.
לטיפ חשוב לניצולי שואה יוצאי גרמניה לחץ כאן
קרא עוד...

התגמול


1.התגמול עבור הרנטה נקבע בהתאם לאחוזי הנכות אשר נקבעו לניצול ומתחיל ב-2,554 ₪ לחודש.לפרטים מלאים לחץ כאן
2. תגמול /תגמול מוגדל לפי הכנסה - תתכן אפשרות לקבלת השלמה ולהעלאת הרנטה בהתייחס למצבו הכלכלי של ניצול השואה ולאחר עמידה במבחן הכנסה . לפרטים מלאים לחץ כאן

הגדלת התגמול החודשי


ניתן להגדיל את התגמול החודשי על ידי הגשת בקשות שונות:

1.תגמול /תגמול מוגדל לפי הכנסה – ניצול שהכנסתו החודשית אינה מגיעה לסכומים מסוימים ובהתייחס לאחוזי הנכות שנקבעו לו, יכול שיהיה זכאי לקבלת השלמת הכנסה והטבות נוספות. להסבר מורחב בנושא, ראו סעיף "התגמול".

2. החמרה במחלה מוכרת – ניצול שחלה החמרה במחלה שהוכרה לו בעבר יכול לבקש בקשה להחמרה.
ניתן להגיש בקשה להחמרה במחלות המוכרות אחת לחצי שנה.
במקרים חריגים תינתן אפשרות לבקש החמרה עוד קודם לכן אם ישנן נסיבות חדשות שניתן לתמוך במסמכים רפואיים.
ניתן להגיש בקשה להחמרה במצב הנפשי המוכר גם כתוצאה ממחלות נוספות אשר אין להן קשר לרדיפות אך משפיעות לרעה על המצב הנפשי (על פי תקנה 12) .
המלצה זו רלוונטית במיוחד לבעלי נכות של 30% , 40% , 50% ו-60% ולמי שלא הגיש בקשה שנים רבות.
שימו לב - לניצולים המוכרים ב25% בגין מצב נפשי מומלץ להגיש בקשה להחמרה במצב הנפשי 
לטופס דוגמה לבקשה להחמרה ללא נוכחות בוועדה רפואית - לחץ כאן
לטופס דוגמה לבקשה להחמרה בוועדה רפואית - לחץ כאן


3. הכרה במחלות נוספות:
מחלות אשר הוכרו על ידי וועדת שני : ניצול שחלה במחלה שלא הוכרה לו בעבר יכול לבקש להכיר במחלתו.

מקבלי תגמול רשאים לבקש הכרה במחלה נוספת גם אם לא הוזכרה בבקשת התגמול הראשונה.
ועדה מקצועית בראשות פרופ' שני אשר מונתה בעקבות דוח וועדת דורנר בדקה את הקשר הסיבתי בין מספר מחלות מהן סובלים ניצולי שואה לבין השואה. כיום ניתן לבקש הכרה במחלות אלו על פי הקריטריונים אשר נקבעו בדוח כפי שיפורט להלן.
מומלץ לבדוק אם הניצול חולה באחת ממחלות אלו ולהגיש בקשות בהתאם. 

שימו לב - מי שטרם הוכר בסעיף נפשי מומלץ כי יגיש מידית בקשה להכרה בסעיף זה בצרוף מסמך מרופא המשפחה המעיד על אי שקט, עצבנות או נדודי שינה.


ישנן מחלות אשר בהתקיים קריטריונים מסוימים הוכרו כנובעות מנרדפות בתקופת השואה.
לקבלת פרטים על כל מחלה- לחץ כאן:


- אוסטאופורוזיס
- מחלות לב כלליות, סוכרת ולחץ דם
- שיטיון
- סרטן(המעי הגס , החלחולת, הריאות)
- מחלות עור
- מחלות פרקים ועמוד שדרה

אחוזי הנכות נקבעים על ידי ועדה רפואית.
ניתן לערער על החלטת הועדה.

שימו לב - מומלץ למי שחולה באחת ממחלות אלו לקרוא עוד.
ב. במקרים נדירים ניתן להוכיח קשר בין מחלות נוספות שאינן מנויות ברשימה זו לבין נרדפות בתקופת השואה ולקבל בהן הכרה .

הטבות


זכאי הקצבה זכאים להטבות נוספות
הטבות בתחום הסיעוד
הטבות בתחום הבריאות והרפואה
הטבות למקבלי תגמול /תגמול מוגדל לפי הכנסה
מענקים, הנחות, פטורים והלוואות
הטבות לבני זוג של ניצול שנפטר
קרא עוד...

הרחבות/שונות


שכר טרחת עורך דין /גורם מטפל
• צו נכי רדיפות הנאצים ( הגבלת שכר טרחה ) התשכ"א 1961 קובע מגבלה על הסכום אותו ניתן לגבות בגין טיפול בהגשת תביעה או ערעור לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ומגביל את שכר הטרחה לסכום של 7013 ₪ +מע"מ נכון ל-2015 .
• שכר הטרחה של מי שזכאותו לתגמולים אושרה כתוצאה מהחלטה מנהלית הוגבל לסכומים נמוכים יותר בהתאם למקרה .
• הסבר נוסף בנושא ועדות רפואיות והגשת ערעור.
• דוחות ועדת שני(פירוט בנוגע למחלות נוספות/מוכרות)
• זכויות בני זוג של ניצול לאחר פטירתו.
קרא עוד...

למי פונים?


משרד האוצר, הרשות לזכויות ניצולי שואה
*ניתן להיעזר במתנדבים להגשת תביעה בתיאום מראש
קבלת קהל:
ימים א',ב',ד',ה' בין השעות 08:00-15:00

אתר אינטרנט:
לחצו כאן

כתובות וטלפונים:
מרכז מידע ארצי
*5105
תל אביב
רח' יצחק שדה 17 תל אביב
ת.ד. 57380 מיקוד 61572
טל. 03-5682651
ברוסית 03-5682675
פקס. 03-5682691

ירושלים
בניין מגדל דניאל (ליד סנטר 1)
רח' יפו 236 (פינת ירמיהו)
מיקוד 94383
טל. 02-5018465

חיפה
רח' פל-ים 7, ת"ד 141
מיקוד 3100101
04-8640839
04-8640838
פקס-04-8640013

טפסים


כללי
לטופס תביעה לקצבה על פי חוק נכי רדיפות הנאצים- לחץ כאן
למכתב לדוגמא לשליחה לרשות לזכויות ניצולי השואה (בנוגע ליוצאי גרמניה)-לחץ כאן

הגדלת התשלום החודשי
לטופס בקשה לתגמול / תגמול מוגדל לפי הכנסה-לחץ כאן
לטופס בקשה להחמרה ללא נוכחות בוועדה רפואית-לחץ כאן
לטופס בקשה להכרה במחלה נוספת-לחץ כאן
לדוגמה לבקשה להחמרה בוועדה רפואית-לחץ כאן
לדוגמה לבקשה לדיון בהחמרה במצב רפואי ללא נוכחות בוועדה-לחץ כאן
לדוגמה לבקשה להכרה במחלה נוספת ( יתר לחץ דם סכרת או מחלת לב)-לחץ כאן
לדוגמה לבקשה להכרה באוסטיאופורוזיס-לחץ כאן
לדוגמה לבקשה להכרה בארוע מוחי אי ספיקת לב והפרעות קצב הנובעים מיתר לחץ דם מוכר-לחץ כאן
לדוגמה לבקשה להכרה בשיטיון ( דמנציה)-לחץ כאן
לדוגמה לבקשה להשתתפות בהוצאות הרפואיות למחלת הדמנציה-לחץ כאן
לדוגמה לבקשה להכרה במחלות עור-לחץ כאן
לדוגמה לבקשה להכרה במחלת הסרטן לחץ כאן
לדוגמה להכרה במחלות פרקים או עמוד שדרה- לחץ כאן
הטבות נלוות
לבקשה להשתתפות במענק לימודים-לחץ כאן
לבקשה להלוואה-לחץ כאן
לטופס בקשה לקבלת קצבה/מענק לאלמן/השל ניצול שואה או של נכה מלחמה בנאצים
-לחץ כאן

לטופס בקשה לתגמול לאלמן/ אלמנה לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה-לחץ כאן