מכתב מגרמניה למקבלי רנטת בריאות (BEG)

לאחרונה התקבל אצל מקבל רנטת בריאות מגרמניה (BEG) מכתב בדבר עדכון על חוק חדש בגרמניה שתוכנו ארגון נתונים ושמירה על פרטיות.
מכתב זה הנו לידיעה בלבד ואין בו הנחיות או הוראות חדשות לניצולים. (במכתב ישנה חזרה על חובת הניצולים ליידע על שינוי בפרטים האישיים)