תשלומי הסתגלות לאלמנים/ות של מקבלי רנטת BEG

אלמנים/ות של ניצולי שואה אשר קיבלו בחייהם קצבת בריאות מגרמניה (BEG) או קצבה אחרת לפי חוק הפיצויים הגרמני BEG
ונפטרו לאחר 01.01.2020, זכאים לתגמולים ממשלת גרמניה.
התגמול הינו בסך 580 אירו בחודש, למשך תשעה חודשים.
לצורך קבלת התגמולים, יש למלא טופס ייעודי. ניתן להיעזר בלשכה לפיצויים מחו"ל או ברשות לזכויות ניצולי השואה.
לבקשה יש לצרף: צילום ת"ז, תעודת נישואין, תעודת פטירה, תלוש BEG (או החלטה על זכאות לרנטה).