תוספת חודשית למקבלי רנטת הבריאות מגרמניה-BEG

לאחרונה נחתם סיכום בין הרשות לזכויות ניצולי השואה ובין גרמניה, המעניק סכום סיוע חודשי לניצולי שואה אשר מקבלים רנטה מגרמניה לפי חוק הפיצויים הפדראלי הגרמני(BEG) .

סכום הסיוע ינוע בין 100 ל- 400 אירו לחודש, והוא ייקבע בהתאם לגובה הרנטה אותה מקבל כל ניצול לפי גובהה נכון ל-1 ביולי 2019.

סכום חודשי של 100 אירו ישולם באופן אוטומטי בשקלים חדשים לחשבונות הבנק הרשומים של מקבלי רנטה המוכרים ברשות, וזאת רטרואקטיבית החל מחודש יולי 2019.
לצורך בחינת הזכאות לקבלת סכום הסיוע המפורט בטבלה, והיות שאין בידי הרשות נתונים לעניין גובה הרנטה המשתלמת לכל ניצול על ידי ממשלת גרמניה, מתבקשים ניצולי השואה מקבלי הרנטה למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אליו אישור עדכני מה-1.7.19 על גובה הרנטה מגרמניה.

יש לציין כי סכום הסיוע מתווסף לזכויות הניתנות כיום על ידי הרשות למקבלי הרנטה מגרמניה המוכרים ברשות, הכוללות מענק רבעוני בסך 2,530 ₪, פטור מתשלום על תרופות, תוספת שעות סיעוד, הנחה בארנונה ועוד.