רנטה לניצולי שואה יוצאי רומניה

בעקבות עידכון שפורסם בתקשורת בחודש מאי לגבי הרנטה הרומנית, נדגיש כי בשלב זה אין בידינו את כל המידע הנוגע לרנטה זו, הנושא איננו ברור לגמרי ונדרשת השלמת מידע בנושא.

הפרטים הידועים לנו הם כי ממשלת רומניה משלמת תגמולים ליוצאי רומניה העונים הקריטריונים הבאים:

1)היו אזרחי רומניה בעבר

2)חוו רדיפות על רקע אתני בשנים 1940-1945 כדלקמן:

  • הוחזקו במחנות ריכוז ובגטאות
  • גורשו ממקום מגוריהם לערים אחרות
  • נאלצו לבצע עבודות כפייה
  • ניצלו מרכבת המוות או מהפוגרום ביאסי

לצורך קבלת הרנטה קיימות מספר דרישות, המפורטות בדף המידע של המשרד לשוויון חברתי – ראה כאן

לקבלת דוגמא לטופס תביעה לרנטה רומנית –ראה כאן