קרן ס' 2 – עדכון סכומי הקצבה התלת-חודשית

בהתאם להודעת וועידת התביעות, סכום הרנטה מקרן ס' 2 יעלה, ויגדל לסכום של 1623 יורו לרבעון (541 יורו לחודש).
התוספת תתבצע ב-3 פעימות: הפעימה הראשונה תהיה בינואר 2019, יועלה הסכום הרבעוני ויהיה 1245 יורו (415 יורו לחודש).
לתשומת הלב כי ניצולים המקבלים הטבות משלימות מהאוצר מכוח החוק להשוואת תנאים, אשר יקבלו כעת תשלום מוגדל מוועידת התביעות, יקבלו בהתאמה תשלום מופחת מהאוצר, כיוון שהתוספת תקוזז מחישוב ההשלמה. התוספת תבוא לידי ביטוי אצל מקבלי הטבה משלימה מהאוצר המוכרים בתגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה, אצלם אינה מקוזזת קרן ס' 2 מההטבה המשלימה.