קרן סעיף 2- עדכון סכומי הקצבה התלת-חודשית

בהתאם להודעת ועידת התביעות, סכום הרנטה מקרן סעיף 2 יעלה ויגדל החל מחודש ינואר 2021 לסכום של 1740 יורו לרבעון (580 יורו לחודש).

יש לשים לב כי ניצולי שואה המקבלים הטבות משלימות מ"הרשות לזכויות ניצולי השואה" מכוח החוק להשוואת תנאים, אשר יקבלו כעת תשלום מוגדל מוועידת התביעות, יקבלו בהתאמה תשלום מופחת מ"הרשות לזכויות ניצולי השואה", כיוון שהתוספת תקוזז מחישוב ההשלמה.
התוספת תבוא לידי ביטוי אצל מקבלי הטבה משלימה מ"הרשות לזכויות ניצולי השואה" המוכרים בתגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה, אצלם אינה מקוזזת קרן סעיף 2 מההטבה המשלימה כפי שנעשה גם כיום.