קרן סעיף 2- עדכון סכום התשלום החודשי

הסכום המשולם ע"י ועידת התביעות בקרן סע' 2 עודכן לאחרונה. הסכום החודשי יעמוד כעת על 352 יורו, כך שכל תשלום רבעוני יהיה בסך 1,056 יורו.