קרן סיוע של ועידת התביעות ליוצאי אלג'יר

ועידת התביעות החליטה להכיר בהגבלות שהיו באלג'יר כמזכות בקבלת קרן סיוע, תגמול בגובה 2,556 יורו.

מדובר ביהודים שהתגוררו באלג’יריה בתקופה שבין יולי 1940 עד נובמבר 1942 וסבלו מרדיפות הנאצים.

משטר וישי הטיל על התושבים היהודים הגבלות בתחומי החינוך, החיים הפוליטיים, חיי הקהילה והתעסוקה, באמצעות ביטול אזרחותם הצרפתית ואפלייתם לרעה.

ההערכה היא שכ-25 אלף ניצולי שואה מאלג’יריה חיים כיום בכל העולם. כ- 4,000 מהם בישראל.

על מנת ליעל את תהליך הגשת הבקשות בישראל, תשלח ועידת התביעות טופס מקוצר לכל יוצאי אלג’יריה הרשומים כנרדפי הנאצים במאגר הניצולים של משרד האוצר, אותו יש למלא ולשלוח בחזרה לוועידת התביעות.

בפריז, בה מתגוררת הקהילה הגדולה ביותר של יוצאי אלג’יריה, תפתח ועידת התביעות מרכז מידע וסיוע  לניצולים, שם יוכלו להגיש בקשות לפיצוי באמצעות קרן הסיוע.

שירותי הרישום והגשת הבקשות יינתנו בחינם בכל העולם, כולל בישראל, ללא צורך בייצוג משפטי.

מרכז המידע והסיוע בפריז יפתח בתחילת פברואר ויישאר פתוח עד סוף אפריל 2018. במהלך תקופה זו, יפתחו מרכזים נוספים גם במרסיי, ליון וטולוז על מנת לאפשר טיפול במי שלא יוכל להגיע למרכז בפריז.

תשלומים לזכאים יחלו ביולי 2018.

כאמור, כל מי שמופיע במאגר של משרד האוצר, יישלח אליו טופס מקוצר על ידי ועידת התביעות. אם מישהו לא מופיע ברשימות, היה באלג'יר בתקופה שבין יולי 1940 עד נובמבר 1942 וסבל מרדיפות הנאצים, מי שלא הגיש בקשה למענק שנתי ורוצה להגיש בקשה לקרן סיוע,יפנה לועידת התביעות לקבלת מידע.

 שימו לב-  את טופס הבקשה לקבלת פיצוי חד"פ ליוצאי אלג'יר ניתן למלא בשפה העברית!