לסיוע ללא תשלום   5711* info@avivshoa.co.il

לסיוע ללא תשלום 5711*  info@avivshoa.co.il

קצבה חודשית לעובדי כפייה ולילדים שהתלוו להוריהם בעבודות כפייה

בעקבות החלטה מנהלית מדצמבר 2015, הרשות לזכויות ניצולי השואה מכירה בקבוצה נוספת כזכאית לתגמולים חודשיים- עובדי כפייה (שלא שהו במחנות עבודה), וכן בהחלטה מנהלית נוספת ממאי 2016 – ילדים שהתלוו להוריהם בעבודות כפייה. גם מי שהיה עובר ברחם אמו בזמן שאמו עבדה עבודות כפיה עשוי להיות זכאי לקצבה זו.
ניצולים המשתייכים לקבוצה זו יהיו זכאים לקצבה חודשית ולהטבות נלוות, למרות שעלו לישראל לאחר אוקטובר 1953. ההטבות כוללות קצבה חודשית בהתאם לגובה אחוז הנכות, אפשרות להשלמת הכנסה, החזר הוצאות בגין המחלות המוכרות, ועוד.
על מי שמבקש תגמולים לפי החלטות אלו למלא ולהגיש לרשות טופס ייעודי קצר, טופס בקשה לתגמולים לעובדי כפייה או לילדים שהתלוו לעבודות כפייה. הזכאות לתגמולים תהיה מיום הגשת הבקשה. הקריטריונים לזכאות:
א. עובד כפייה אשר:
1. ביצע עבודה בכפייה.
2. העבודות בוצעו על פי צו שלטוני שהוצא נגד יהודים.
3. העבודות בוצעו משך תקופה רצופה ומשמעותית והיה צפוי לעונש לולא ביצע אותם.
4. אילולא עלה לאחר 1.10.1953 היה זכאי לתגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.
5. אינו מקבל רנטה בגין הרדיפות.
או
ב. לילדים אשר:
1. התלוו באופן קבוע ורציף לאחד מהוריהם.
2. לאתר עבודת כפייה, במדינות שפעלו בהשראה ובהשפעה של שלטון גרמניה הנאצית וגרורותיה.
3. בעת שההורה ביצע עבודה בכפייה על פי צו שלטוני שהוצא נגד יהודים, במשך תקופה רצופה ומשמעותית, והיה צפוי לעונש לולא ביצע אותה.
4. הילד שהתלווה לאחד מהוריו היה נתון לאותם תנאים אשר חלו על ההורה.
אך אין דרישה שהילד בצע את אותה עבודה אלא ששהה עם ההורה בעת שההורה בצע עבודות אלו.
5. אינו מקבל רנטה בגין הרדיפות.

Call Now

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן