הכרה בניצולים מהעיר יאסי ברומניה

כתוצאה מהמגעים האחרונים עם ממשלת גרמניה מפעילה ועידת התביעות תכנית קצבאות מיוחדת עבור ניצולי שואה מהעיר יאסי שברומניה לפי קריטריונים הדומים לקרן סעיף 2.
אי לכך ניצולים אשר שהו ביאסי לפחות שלושה חודשים בין 6 באוגוסט 1941 ל-23 באוגוסט 1944 עשויים להיות זכאים לקצבה מוועידת התביעות. לצורך הזכאות על הניצולים לעמוד בקריטריונים של קרן סעיף 2 המתייחסים להכנסה ולנכסים (ראה כאן).

הזכאות לתשלום רבעוני מועידת התביעות, ליוצאי יאסי, קיימת אך ורק למי שאינם מקבלים כיום פיצוי חודשי בגין הרדיפות (אינם מקבלים פיצוי לרבות ממקור גרמני וממשרד האוצר הישראלי).
ועידת התביעות שולחת מכתבים למי שנמצא ברשימות שלהם ומבקשת להשלים הצהרה על הכנסות ונכסים (כפי שממלא כל מגיש בקשה לקרן סע' 2 )- אך שימו לב ישנם גם ניצולים שכבר מקבלים רנטה מגוף אחר ומקבלים מכתבים אלו. במקרה כזה, אין צורך להשיב על המכתב מאחר ואין אפשרות לקבל שתי רנטות.
(כמו כן, חשוב לדעת כי אין בקבלת מכתב כזה כדי להעיד על זכאות כלשהי או עמידה בקריטריונים הנוספים של ועידת התביעות. המכתב נשלח רק מהטעם שהניצול זוהה כמי שטען בעבר ששהה ביאסי, ולא משום שנבדקו פרטיו והוא נמצא זכאי).

שימו לב: יאסי אינה מוכרת לצורך הפיצוי של ילדות אבודה למי שנולד אחרי 1.1.1928 ושהה בגטו.  כמו כן יאסי אינה מוכרת כגטו, ואין אפשרות כיום להגיש בקשות לפיצוי על עבודה ללא כפיה בגטו למי שהיה ביאסי.

חשוב: יוצאי יאסי שמוכרים במשרד האוצר ומקבלים רנטה חודשית מהרשות לזכויות ניצולי השואה יוכרו מעתה כמעגל ראשון (יש לכך השלכה לגבי הכרה במחלות נוספות הקשורות ברדיפות- ראה כאן מידע לגבי מחלות נוספות)

*ניצולים מיאסי, שהגישו בעבר בקשה להכרה בקרן סעיף 2 ונדחו וכיום עומדים בקריטריונים, זכאותם תהיה החל מיולי 2017 ואין צורך להגיש בקשה חדשה. כמו כן ניצולים שכתובתם השתנתה מאז הגשת התביעה, מומלץ לפנות לועידת התביעות ולמסור את כתובתם כיום.
*ניצול מיאסי, שאינו יודע אם הגיש תביעה לועידת התביעות בעבר, מומלץ לפנות לועידת התביעות לצורך בדיקה. ניתן ליצור קשר עם ועידת התביעות בטלפון 03-5194400.
*ניצול שלא הגיש בעבר בקשה לקרן סעיף 2 וחושב שעשוי להיות זכאי בהתאם להכרה ביאסי, מומלץ למלא את טופס הבקשה.
לחץ כאן לקבלת הטופס החדש.

חשוב: אין צורך לפנות לעו"ד ולחתום על יפוי כח לצורך טיפול בקבלת הזכויות של יוצאי יאסי

שימו לב: במרבית המקרים, מי שיוכר בקרן סעיף 2 זכאי לקבל השלמה לאותן זכויות כמו מי שמקבל קיצבה מהרשות לזכויות ניצולי השואה! לצורך כך עליו להגיש טופס בקשה לרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר (לאחר אישור קרן סעיף 2 על ידי ועידת התביעות). לטופס הבקשה לאוצר למי שכבר מוכר בקרן סעיף 2 לחץ כאן