הרחבות לרנטה ZRBG

1. פרוצדורה: 

 • על מנת לקבל הקצבה יש להגיש בקשה לגרמניה על גבי הטופס המתאים.
 • מי שטרם הגיש בקשה לפנסיה סוציאלית בגין עבודה בגטו, עדיין יכול להגיש בקשה.
 • למי שלא זוכר האם הוגשה על ידו בקשה לפנסיה סוציאלית בגין עבודה בגטו מומלץ לפנות לגרמניה, על מנת לבדוק האם כבר קיים תיק  ולדאוג לחדש אותו.
 • עדיף לחדש תיק ישן ולא לפתוח תיק חדש שכן התשלום הרטרואקטיבי עלול להפגע. מי ששינה את כתובתו בשנים האחרונות חייב לעדכן את כתובתו הנוכחית ישירות בגרמניה.

2. שכר טירחה עבור הגשת תביעה לקבלת הפנסיה הסוציאלית מגרמניה:

 • חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) מגביל את שכר טרחת העורך דין בגין הגשת תביעה לקבלת הקצבה. שכר הטרחה הכולל לא יעלה על 15% מסך כל הקצבאות שיקבל ניצול השואה בתקופה של 5 שנים.
 • ב3/2016 הוסף סעיף בחוק לפיו במקרים של תביעה לפי חוק הגטאות הגרמני יוגבל שכר הטרחה ל7.5% בלבד מהסכום הרטרואקטיבי. הגבלה זו חלה ממועד התיקון ואילך.

3. שכר טרחה לגבי הטיפול בבחירה האם לקבל תשלום רטרואקטיבי מ-1.7.1997 (ZRBG):

קיימת מגבלה על גובה שכר טרחה שיש לשלם בעקבות החקיקה החדשה בגרמניה המאפשרת בחירה בין קבלת סכום רטרואקטיבי מ- 1997 והקטנת הסכום החודשי בהתאם, או השארת המצב כפי שהוא ללא קבלת הסכום הרטרואקטיבי.

החוק מבחין בין 2 מצבים שונים:

 • כאשר ניצול השואה נתן הוראה מפורשת לעו"ד/ למטפל לטפל בבחירה האמורה, ולא הוגשה תביעה/ערעור או הוגשה תביעה/ערעור וניצול השואה קיבל החלטה מגרמניה לפני ה-6.6.2014 – שכר הטרחה יעמוד על 473 ₪ בתוספת מע"מ.
 • במקרה ועו"ד הגיש תביעה /ערעור לקבלת הסכום הרטרואקטיבי לפני ה- 6.6.2014 וביום 6.2014 התביעה או הערעור היו תלויים ועומדים – שכר הטרחה יהיה  7.5% מהתשלום הרטרואקטיבי או 25,000 ₪ בתוספת מע"מ – לפי הנמוך מבין השניים.
 • אם ניצול שואה כבר שילם לעו"ד או למטפל- הוא זכאי לפעול להשבת הכסף באופן הבא:
 • על הניצול לפנות בכתב לעו"ד/ מי שטיפל בתביעתו עד ליום 31.12.16 ולבקש להחזיר את עודף שכר הטרחה ששילם (לעומת מה שמותר לפי החוק החדש).
 • עו"ד/ המטפל שקיבל מכתב כאמור יכול לבחור להחזיר, תוך 60 יום מתום החודש בו קיבל את הדרישה, 25% מסכום ההפרש בין מה ששולם לבין הסכום שניתן לדרוש על פי התיקון לחוק. במידה והוחזר הסכום האמור- אין אפשרות להגיש תביעה לגבי יתרת הסכום.
 • אם לא שילם העו"ד/ המטפל תוך התקופה האמורה את הכסף בחזרה לניצול- רשאי הניצול להגיש נגדו תביעה לבית המשפט ולתבוע את מלא הסכום ששולם ביחס למה שמותר לפי החוק. לצורך כך ניתן להסתייע בסיוע המשפטי של משרד המשפטים בחינם.
 • יורש יכול להגיש תביעה לבימ"ש רק אם הניצול עצמו שלח מכתב דרישה להחזר ונפטר לאחר מכן.

לסיכום מפורט של התיקון לחוק מטעם הרשות לזכויות ניצולי השואה- לחץ כאן

בנושא הגבלת שכר הטרחה, פנו לאגף לסיוע משפטי של משרד המשפטים אשר הוסמך לפי תיקון החקיקה לתת סיוע משפטי חינם בהליכים בעניין שכר טרחה שנדרש או ששולם כבר לעו"ד או למטפל שאינו עו"ד. טלפון: 1-700-70-60-44 שלוחה 4.

4. ביטול ייפוי כוח של עו"ד בכל עת:

 • על פי מידע משגרירות גרמניה, במקרים שבהם ניצולים נעזרו בשירותי עו"ד שטיפל בהליך קבלת קצבת זקנה בגין עבודה בגטו, והניצול לא מעוניין עוד להיעזר בשירותיו, ביכולתו לבטל את ייפוי הכוח בכל עת.
 • על הניצול להודיע על כך למוסד לביטוח סוציאלי בגרמניה ולעו"ד שטיפל בתיק בהליך הקודם.
 • יש לציין בבקשה את מספר הביטוח של הניצול.

 

5. אלמנים/ות

 • בן זוג של מי שעבד בגטו ונפטר זכאי להגיש בקשה לקבלת קצבה ותשלומים נוספים.
 • הזכות לקבלת קצבת שאירים רלבנטית לבני זוג של ניצולים אשר קיבלו את הקצבה בחייהם ולבני זוג של ניצולים העומדים בקריטריונים אך לא ביקשו או קיבלו את הקצבה הסוציאלית בעודם בחיים ובכפוף למבחן הכנסה.
 • ניתן להסתייע בנושא זה בסניפי הייעוץ לקשיש של המוסד לביטוח לאומי. לתיאום פגישה ניתן להתקשר למספר:02-6463400 (מוקד טלפוני ראשי).

שימו לב – לבדיקת הזכאות ניתן  לפנות למוסד לביטוח לאומי בגרמניה בטופס בקשה.

לטופס עזר לפניה לגרמניה –לחץ כאן

6. יורשים

שימו לב- עמותת אביב לניצולי השואה אינה מסייעת ליורשים, אלא לניצולי שואה בלבד והצגת המידע בנושא אין משמעותה כי ניתן לקבל סיוע אישי עבור יורשים.

יורשים של מי שעבד בגטו (להוציא אלמן/אלמנה שהוכר על ידי בית משפט בישראל) עשויים להיות זכאים לתשלום רטרואקטיבי של סכום קצבת הזקנה שהמנוח אמור היה לקבל בעודו בחיים, אם מתקיימים התנאים הבאים:

 • המנוח הוגדר כנרדף.
 • המנוח שהה בתנאי כפיה בגטו בתחום ההשפעה של המשטר הנאצי.
 • המנוח ביצע עבודה מכוח החלטתו האישית וקיבל עבורה תמורה.
 • המנוח לא תבע, בעודו בחיים קצבה לפי חוק הגטאות (או, קיבל בחייו רנטה סוציאלית עבור תקופה שהתחילה במועד מאוחר מ- 6/97').
 • המנוח נפטר לאחר 27.6.2002.
 • המנוח הגיש תביעה לקצבת זקנה בישראל.
 • במקרה של ניצול שהגיש בקשה בעבר ונדחה, ניתן להגיש בקשה ע"י היורשים לבדיקה של התיק לאור הקריטריונים החדשים שנקבעו בבימ"ש בגרמניה ביוני 2009. במקרה והניצול יימצא זכאי – יקבלו יורשיו את התשלום שהיה מקבל הניצול , אם היתה התביעה נבדקת מלכתחילה ע"פ הקריטריונים החדשים, עד למועד פטירתו.

שימו לב – מדובר בסכום כסף חד פעמי, בשל כספי הרנטה הסוציאלית מגרמניה שמגיעים לנפטר עד ליום פטירתו.

למידע נוסף מאתר הביטוח הלאומי – לחץ כאן

ניתן להסתייע בנושא זה בסניפי הייעוץ לקשיש של המוסד לביטוח לאומי. לתיאום פגישה ניתן להתקשר למספר: 02-6463400 (מוקד טלפוני ראשי).

כמו כן לבדיקת הזכאות ניתן  לפנות למוסד לביטוח לאומי בגרמניה בטופס בקשה.

לטופס עזר לפניה לגרמניה –לחץ כאן

 

 בחזרה לרנטה מגרמניה בגין עבודה ללא כפייה בגטו ZRBG לחץ כאן