הרנטה הפולנית

רנטה חודשית מפולין המשולמת לניצולי שואה שהיו אזרחי פולין בתקופת השואה ועומדים בקריטריונים שנקבעו ע"י ממשלת פולין. 

תנאי זכאות

1. מי שהיו אזרחי פולין
2. מסיבות של דת, לאום, גזע או השקפה פוליטית גורשו ונכלאו במחנות, גטאות, בתי סוהר ומחנות לעובדי כפייה,
לרבות נרדפים אשר גורשו או ברחו לשטחי ברית המועצות הריבונית ושם נכלאו במחנות לעובדי כפייה.
שימו לב – גם וטרנים אזרחי פולין עשויים להיות זכאים לקצבה זו.