הרנטה הפולנית

רנטה חודשית מפולין המשולמת לניצולי שואה  שהיו אזרחי פולין בתקופת השואה ועומדים בקריטריונים שנקבעו . החל מה 4/2015 מתאפשרת קבלת הרנטה גם לניצולים אשר מתגוררים מחוץ לפולין (למשל בישראל )


תנאי זכאות


1. מי שהיו אזרחי פולין
2. מסיבות של דת, לאום, גזע או השקפה פוליטית גורשו ונכלאו במחנות, גטאות, בתי סוהר ומחנות לעובדי כפייה,
לרבות נרדפים אשר גורשו או ברחו לשטחי ברית המועצות הריבונית ושם נכלאו במחנות לעובדי כפייה.
שימו לב - גם וטרנים אזרחי פולין עשויים להיות זכאים לקצבה זו.

התגמול


95 יורו לחודש.
ייתכן כי גם מי שגורש/ברח לברית המועצות אך לא נכלא יהיה זכאי לתשלום מופחת.

הרחבות/שונות


פרוצדורה
1.לצורך קבלת הרנטה יש למלא טופס בקשה.
2. ניתן למלא את הטופס בפולנית או באנגלית.
3. כאשר מאושרת הבקשה נשלח לזכאים טופס נוסף מאת הביטוח הלאומי הפולני.
יש למלא טופס זה ולהחזירו בדואר רשום לכתובת אשר מצורפת אליו .
4. בחוק הפולני ישנן מספר דרישות טכניות, אשר אי עמידה בהן עשויה לעכב את אישור הבקשה.
מומלץ לפעול ע"פ הנחיות המשרד לאזרחים ותיקים.
מומלץ לעיין היטב בטופס ההנחיות -
להורדת הטופס לחץ כאן

למי פונים


לצורך קבלת הרנטה יש למלא את טופס הבקשה והמסמכים הנלווים יש לשלוח ישירות,
בדואר רשום, למשרד לווטרנים וקורבנות לפי הכתובת:
Office for war Veterans and victims of Oppression,
2/4 Wspolna St. 00-926 Warsaw, Poland
שימו לב - ניתן לקבל סיוע מהמשרד לאזרחים ותיקים
טלפון: 8840*

טפסים


טופס בקשה לקבלת רנטה מפולין - להורדת הטופס לחץ כאן
הנחיות להגשת הבקשה – מאת המשרד לשוויון חברתי- להורדת הטופס לחץ כאן