תנאי זכאות – קרן סיוע 2

סוגי הרדיפות:

בריחה –  מי שברח מהכיבוש הנאצי. גם יהודים שברחו מאזורים שהיו בסכנת כיבוש על ידי הנאצים אך לא נכבשו זכאים לפיצוי, אם הגרמנים הגיעו למרחק של 100 ק"מ או פחות, ממקום זה. אפשרות זו כוללת פליטים מאזורים בברה"מ שהיו בסכנת כיבוש נאצי ולא נכבשו כגון מוסקבה, סטלינגרד ולנינגרד ( כולל מי ששהו בלנינגרד בזמן המצור בין ספטמבר 1941 עד ינואר 1944).

עוצר – לא רק מי שנדרש לענוד טלאי צהוב או ברח ממקום המוכר על ידי הגרמנים ייחשב כנרדף לצורך קבלת התשלום, אלא גם מי שחי תחת עוצר במדינות כמו רומניה, בולגריה וטוניס.

הגבלות חופש - מי שחי במרוקו תחת שלטון וישי והיה נתון להגבלות חופש כמו: חיים תחת עוצר, הגבלת חופש תנועה, הגבלת קניות וחובת רישום קבוע במשרדי הרשויות הגרמניות - ייחשבו כנרדפים באופן הנדרש לקבלת תשלום מקרן סיוע.

לתשומת לבכם כי מי שהיה עובר ברחם אמו בזמן שסבלה מאחת או יותר מסוגי רדיפות אלו ועומד בקריטריונים שנקבעו יכול להיות זכאי למענק זה.

*לטיפ בנושא סוגי רדיפות לחץ כאן