הטבות לרנטת בריאות מגרמניה לפי החוק הגרמני BEG

 

בריאות

פטור מהוצאות רפואיות במחלות(נכויות) המוכרות בלבד
 • החזרים עבור תרופות, ביקור רופא, טיפולים (פסיכיאטרים, פיזיותרפיה וכו') , מכשירי עזר רפואיים – הקשורים למחלות המוכרות.(מחלות בגינן נקבעו לניצול אחוזי נכות ברנטה )
יש לפנות אל הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל במגדל שלום.

הבראה של 21 יום אחת לשנתיים

 • מדובר בהבראה בפועל לא ניתן להמיר בכסף.
 • ישנה רשימה של בתי מלון לבחירה.
 • הבראה ניתנת לפיצול ל-11 ו- 10 ימים, אך יש להגיש המלצת רופא שמסבירה את הצורך בפיצול.
 • הבראה יכולה להישלל במידה והניצול נמצא במצב בריאותי ירוד מכדי להפיק את מקסימום התועלת מההבראה.
 • טופס בקשה להבראה יש לבקש בלשכה לפיצויים מחו"ל במגדל שלום.

סיעוד

 • ניתן לקבל שעות סיעוד במימון גרמניה אם הוכח כי המצב הסיעודי הינו כתוצאה מאחת המחלות המוכרות. יש לפנות אל הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל במגדל שלום. ראוי לציין כי קשה לקבל הטבה זו.
 • מי שהוגדר כסיעודי ברמות 3 (רק ברמת תלות מזכה 6), 4, 5 ו-6 מלאה (לא מופחתת בשל הכנסות). מומלץ לקרוא עוד תחת הטבות הקרן רווחה לנפגעי השואה.

פטור על תרופות שבסל הבריאות

 • ניצולי שואה זכאים לפטור מלא מהשתתפות עצמית בתרופות שבסל הבריאות.
 • כדאי לבדוק שההנחה על תרופות שבסל הבריאות אכן ניתנת בפועל בעת שרוכשים תרופות בבית המרקחת.
 • מי שלא מקבל את ההנחה יכול לפנות ללשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל במגדל שלום או למרכז מידע ברשות לזכויות ניצולי שואה במשרד האוצר.

ביטוח לאומי

 • קצבת בריאות מגרמניה לא תילקח בחשבון כהכנסה לצורך קביעת זכאות וסכום גמלת הסיעוד.
 • מי שנדחה בעבר בתביעה לגמלת סיעוד בשל הכנסותיו, מומלץ לו לבדוק אם הכנסות אלו כוללות בטעות גם את התשלום עבור קצבה זו. אם כן, הוא עשוי להיות זכאי עתה לגמלת סיעוד.
יש להגיש בקשה לביטוח לאומי בצירוף אישורים מעודכנים על סוג וגובה הכנסה.

הבטחת הקצבה

 • זכות לקצבה זו אינה ניתנת להעברה, שיעבוד, ערבות או עיקול אלא לשם תשלום מזונות או מלוות שניתנו לנכה מאוצר המדינה.
 • במקרה שניתן עיקול לשם תשלום מזונות או מלוות שניתנו לנכה מאוצר המדינה, ניתן לעקל רק עד מחצית מערך התגמול המשולם בכל חודש.
 • בנק או דואר שבאמצעותם שולם התשלום לניצול השואה, אינם רשאים לעקל תשלום זה במשך 30 ימים מיום התשלום.

הנחה בארנונה

 • הנחה הגבוהה מההנחה המוענקת על ידי הרשות המקומית למקבלי קצבת זקנה.
 • גובה ההנחה נקבע על ידי הרשות המקומית.
 • לקבלת ההנחה יש להציג אישור על קבלת רנטה ברשות המקומית. את האישור ניתן לקבל מהלשכה לפיצויים אישיים מחו"ל.
שימו לב – מומלץ לקרוא עוד על הטבות שונות הניתנות לניצולי שואה ובתחום הרווחה בפרט, בפרק הטבות שונות. לחזרה לעמוד הראשי של הקצבה לחצו כאן