הגדלת תגמול לרנטת בריאות מגרמניה לפי החוק הגרמני BEG

 תוספת חודשית למקבלי רנטת הבריאות מגרמניה-BEG

בחודש אוגוסט 2019, נחתם הסכם בין הרשות לזכויות ניצולי השואה וממשלת גרמניה, המעניק סכום סיוע חודשי אותו תשלם הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר, לניצולי שואה אשר מקבלים רנטה מגרמניה לפי חוק הפיצויים הפדראלי הגרמני(BEG).
סכום הסיוע ינוע בין 100 ל- 400 אירו לחודש, והוא ייקבע בהתאם לגובה הרנטה אותה מקבל כל ניצול שואה נכון ל-1 ביולי 2019, כפי שניתן לראות בטבלה שלפניכם:

סכום חודשי של 100 אירו ישולם באופן אוטומטי בשקלים חדשים לחשבונות הבנק הרשומים של מקבלי רנטה המוכרים ברשות, וזאת רטרואקטיבית החל מחודש יולי 2019.
לצורך בחינת הזכאות לקבלת סכום הסיוע המפורט בטבלה, והיות שאין בידי הרשות נתונים לעניין גובה הרנטה המשתלמת לכל ניצול על ידי ממשלת גרמניה, מתבקשים ניצולי השואה מקבלי הרנטה למלא טופס בקשה ולצרף אליו אישור עדכני מה-1.7.19 על גובה הרנטה מגרמניה.

לטופס הבקשה לחצו כאן

מענק רבעוני למקבלי רנטת בריאות מגרמניה

תשלום רבעוני של 2530 ש"ח לכל מקבלי BEG ללא מבחן הכנסה.

ניצולי שואה מקבלי BEG המוכרים ברשות לזכויות ניצולי שואה, יקבלו אוטומטית את המענק הרבעוני.

ניצולי שואה שאינם מוכרים ברשות נדרשים למלא את טופס הבקשה. לטופס הבקשה לחץ כאן 

בכל מקרה של ספק לגבי ההכרה מומלץ לפנות לבירור ישירות מול הרשות בטלפון 03-5682651.

מענק למקבלי קצבה מחו"ל   

ניצולי שואה שמקבלים קצבה בשל נרדפותם ממדינת חוץ (בין היתר – מקבלי רנטה מגרמניה לפי חוק הפיצויים הגרמני B.E.G, ומקבלי קצבאות ממדינות אירופה), עשויים להיות זכאים למענק כספי בסך 2,000 ₪ מהרשות לזכויות ניצולי שואה.

זכאים למענק מי שאינם מקבלים תשלום כלשהו ממשרד האוצר ושהכנסתם החודשית אינה עולה על 10,038 ₪.

מומלץ לקרוא עוד תחת מענק למקבלי קצבה מחו"ל

לטופס בקשה לחץ כאן

החמרה

  • מי שבזמנו הגיש תביעה לפי החוק הגרמני B.E.G, אך לא הגיע למינימום אחוזי נכות ולכן לא שולמה לו רנטה
    וכיום יש החמרה במצבו, יכול להגיש בקשה בגין החמרה. (רלוונטי בעיקר בתחום הנפשי).
    לצורך כך יש לפנות אל הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל במגדל שלום.
  • החמרה בנכות מוכרת (הנכות בגינה נקבעו לניצול אחוזי נכות) אפשרית בעיקר למי שמתחת לגיל 68, או שההחמרה במחלה המוכרת החלה לפני גיל זה. לצורך כך יש לפנות אל הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל במגדל שלום.