הגדלת תגמול לרנטת בריאות מגרמניה לפי החוק הגרמני BEG

 תוספת חודשית למקבלי רנטת הבריאות מגרמניה-BEG

בחודש אוגוסט 2019, נחתם הסכם בין הרשות לזכויות ניצולי השואה וממשלת גרמניה, המעניק סכום סיוע חודשי אותו תשלם הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר, לניצולי שואה אשר מקבלים רנטה מגרמניה לפי חוק הפיצויים הפדראלי הגרמני(BEG).
סכום הסיוע נע בין 100 ל- 400 אירו לחודש, והוא נקבע בהתאם לגובה הרנטה אותה מקבל כל ניצול שואה נכון ל-1 ביולי 2019, כפי שניתן לראות בטבלה שלפניכם:

שימו לב – החל מיולי 2021 הרשות לזכויות ניצולי השואה משלמת תוספת חודשית נוספת בסך 100 אירו בשקלים חדשים באופן אוטומטי לחשבונות הבנק הרשומים של מקבלי רנטה המוכרים ברשות. 

מענק שנתי של 500 אירו לניצולי שואה הסובלים מדמנציה, אלצהיימר או מירידה קוגנטיבית חמורה

החל מיולי 2021 הרשות לזכויות ניצולי השואה משלמת תגמול שנתי בסך 500 אירו לניצולי שואה המקבלים רנטת בריאות מגרמניה (BEG) וסובלים מדמנציה, מאלצהיימר או מירידה קוגנטיבית חמורה.
לצורך בחינת זכאות לקבלת סכום שנתי בסך 500 אירו, ניצולי שואה הסובלים מדמנציה, מאלצהיימר או מירידה קוגנטיבית חמורה, צריכים להגיש לשלוח מכתב רגיל להכרה במחלה לרשות לזכויות ניצולי השואה בצירוף מסמך רפואי המעיד על קיום המחלה.   

מענק רבעוני למקבלי רנטת בריאות מגרמניה

תשלום רבעוני של 2,530 ש"ח לכל מקבלי BEG ללא מבחן הכנסה.

ניצולי שואה מקבלי BEG המוכרים ברשות לזכויות ניצולי שואה, יקבלו אוטומטית את המענק הרבעוני.

ניצולי שואה שאינם מוכרים ברשות נדרשים למלא את טופס הבקשה. לטופס הבקשה לחץ כאן 

בכל מקרה של ספק לגבי ההכרה מומלץ לפנות לבירור ישירות מול הרשות בטלפון 03-5682651.

מענק למקבלי קצבה מחו"ל   

ניצולי שואה שמקבלים קצבה בשל נרדפותם ממדינת חוץ (בין היתר – מקבלי רנטה מגרמניה לפי חוק הפיצויים הגרמני BEG, ומקבלי קצבאות ממדינות אירופה), עשויים להיות זכאים למענק כספי בסך 2,000 ₪ מהרשות לזכויות ניצולי שואה.

זכאים למענק מי שאינם מקבלים תשלום כלשהו ממשרד האוצר ושהכנסתם החודשית אינה עולה על 10,447 ₪.

מומלץ לקרוא עוד תחת מענק למקבלי קצבה מחו"ל

לטופס בקשה לחץ כאן

החמרה

  • מי שבזמנו הגיש תביעה לפי החוק הגרמני BEG, אך לא הגיע למינימום אחוזי נכות ולכן לא שולמה לו רנטה
    וכיום יש החמרה במצבו, יכול להגיש בקשה בגין החמרה. (רלוונטי בעיקר בתחום הנפשי).
    לצורך כך יש לפנות אל הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל במגדל שלום.
  • החמרה בנכות מוכרת (הנכות בגינה נקבעו לניצול אחוזי נכות) אפשרית בעיקר למי שמתחת לגיל 68, או שההחמרה במחלה המוכרת החלה לפני גיל זה. לצורך כך יש לפנות אל הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל במגדל שלום.