מענק לוותיקי מלחמה נזקקים

הכרה במי שהינו ותיק מלחמת העולם השנייה וכן קצבה שנתית והטבות נוספות למי שהינו ותיק מלחמה העומד
בקריטריונים של ותיק מלחמה נזקק.

תנאי זכאות

אזרח ישראלי או תושב ישראל העונה על אחת ההגדרות הבאות הינו ותיק מלחמה:
א. שירת בתקופה שבין 1 בספטמבר 1939 לבין 2 בספטמבר 1945 בשירות פעיל בצבא אחת ממעצמות הברית
שלחמו נגד הצורר הנאצי או באחת המחתרות נגד שלטון עוין.
ב. הוכר על ידי שלטונות ברית המועצות לשעבר בתעודה רשמית כמי ששירת כחייל מגויס בשירות צבאי או באות רשמי כמגן העיר לנינגרד (בלוקדה) או כתושב העיר בעת המצור, בתקופת מלחמת העולם השנייה.

2. ותיק מלחמה נזקק הינו:
אדם שקיבל אות הלוחם בנאצים ותעודת ותיק מלחמת העולם השנייה ממשרד הביטחון והוא זכאי לקצבת זקנה עם השלמת הכנסה או להבטחת הכנסה מן המוסד לביטוח לאומי.
 לתשומת לבכם – מי ששירת בשירות צבאי וחל עליו חוק הנכים (תגמולים ושיקום) התשי"ט – 1959, לא ייכלל בהגדרה זו.