מענק לוותיקי מלחמה נזקקים

הכרה במי שהינו ותיק המלחמה וכן קצבה שנתית והטבות נוספות למי שהינו ותיק מלחמה העומד
בקריטריונים של ותיק מלחמה נזקק.


תנאי זכאות


1.אזרח ישראלי או תושב ישראל העונה על אחת ההגדרות הבאות הינו ותיק מלחמה :
א. שירת בתקופה שבין 1 בספטמבר 1939 לבין 2 בספטמבר 1945 בשירות פעיל בצבא אחת ממעצמות הברית
שלחמו נגד הצורר הנאצי או באחת המחתרות נגד שלטון עוין.
ב. הוכר על ידי שלטונות ברית המועצות לשעבר בתעודה רשמית כמי ששירת כחייל מגויס בשירות צבאי או באות רשמי כמגן העיר לנינגרד (בלוקדה) או כתושב העיר בעת המצור, בתקופת מלחמת העולם השנייה.

2. ותיק מלחמה נזקק הינו:
אדם שקיבל אות הלוחם בנאצים ותעודת ותיק מלחמת העולם השנייה ממשרד הביטחון והוא זכאי לקצבת זקנה עם השלמת הכנסה או להבטחת הכנסה מן המוסד לביטוח לאומי.
לתשומת לבכם - מי ששירת בשירות צבאי וחל עליו חוק הנכים (תגמולים ושיקום) התשי"ט – 1959, לא ייכלל בהגדרה זו.

הרחבות/שונות


זכויות לאחר פטירת הניצול

• אלמן או אלמנה של "ותיק מלחמה נזקק" שקיבל לפני פטירתו סיוע של מענק שנתי
יקבל במשך 3 שנים נוספות מיום הפטירה תשלום מענק שנתי.
• אלמן או אלמנה של "וותיק מלחמה נזקק" זכאי לפטור מתשלום אגרת הטלוויזיה
למשך 3 שנים מיום פטירת "וותיק המלחמה" במידה והניצול קיבל את ההטבה לפני פטירתו.

הטבות


• ותיקי מלחמה העונים להגדרת ותיק מלחמה זכאים לאות הלוחם בנאצים, לעיטור ( מדליה)
ולתעודה של "ותיק מלחמה" ממשרד הביטחון.

• ותיקי מלחמה נזקקים זכאים למענק כספי בשווי של 15% מן השכר הממוצע במשק
אשר ישולם בחודש אוגוסט של כל שנה.

ותיק מלחמה נזקק יקבל הטבות נוספות:
• "ותיק מלחמה נזקק" שהוא זכאי משרד הבינוי והשיכון לסיוע בשכר דירה, יקבל תוספת
סיוע לשכר הדירה בשיעור של 10% מסכום הסיוע שהוא זכאי לו.

• "ותיק מלחמה נזקק" המוגדר כ"מחוסר דיור" על ידי משרד הבינוי והשיכון, זכאי לעדיפות בתור
הממתינים לדירה ציבורית. מדובר בהקדמה של שנה אחת בתור הממתינים לדיור ציבורי

• הנחה של 75% על התרופות הכלולות ב"סל שירותי הבריאות"

• "ותיק מלחמה נזקק" זכאי לפטור מתשלום אגרת הטלוויזיה וזאת גם אם הוא מתגורר
עם בן/בת זוג שאינו/ה מוגדר/ת כוותיק מלחמה נזקק.

לתשומת לבכם - כדאי לבדוק שהטבות על פי חוק זה אינן שוללות הטבות אחרות שלעיתים
משמעותן הכספית גדולה יותר (בעיקר מקבלי תשלום מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות המקבלים השלמת הכנסה
מביטוח לאומי או בעלי קצבת יוצאי מחנות וגטאות המקבלים השלמת הכנסה).
לטיפ בנושא הטבות לחץ כאן

למי פונים


משרד הביטחון – היחידה לאותות ועיטורים, הקריה, תל אביב 61909
טל':03-6975671, פקס: 03-6934678

"ותיק מלחמה נזקק" שאינו נהנה מסיבה כלשהי מאחת ההטבות המגיעות לו על פי החוק
יפנה לקבלת מידע, בירורים והנחיות אל:
המוקד הארצי לנושא ותיקי מלחמת העולם השנייה
*המוקד הארצי של המשרד לקליטת העלייה פועל ברוסית ובעברית.
יש לפנות ל:
משרד הביטחון – היחידה לאותות ועיטורים, הקריה
תל אביב 61909
טל':03-6975671, פקס: 03-6934678