הקרן האוסטרית

סיוע  כספי עבור טיפול בבעיות רפואיות המשולם על ידי קרן אוסטרית .


תנאי זכאות


1. קורבן יהודי של רדיפות הנאצים, או יהודי שעזב את אוסטריה כדי לברוח מהרדיפות ב-11 ביולי 1936 או לאחר מכן.
אנשים אלה או הוריהם היו אזרחים אוסטרים, או חיו באוסטריה 10 שנים לפני תאריך עזיבתם את המדינה.

2. אלמנים ואלמנות של קורבנות המשטר הנאצי באוסטריה שבני/בנות זוגם/ן עומדים בקריטריונים הנ"ל יהיו זכאים לקבלת מימון
מתוכנית זו על אף שהם עצמם אינם נפגעי המשטר הנאצי באוסטריה.

3. ואשר עומדים בקריטריונים הבאים:
א. רק הכנסות הפונה תובאנה בחשבון (ללא הכנסות בן או בת הזוג).
ב.הכנסותיו של הפונה לא תעלנה על סכום של 9,673 ₪ לחודש.
ג.חסכונותיו הנזילים של הפונה לא יעלו על 196,509 ₪.

להורדת דף המרכז את הקריטריונים נכון לשנת 2017 - לחץ כאן


לטופס בקשה - לחץ כאן


חישוב ההכנסה לקביעת הזכאות יתבצע בצורה הבאה:
רק הכנסות הפונה תובאנה בחשבון (ללא הכנסות בן או בת הזוג).
קביעת גובה סכום הסיוע שניתן לזכאים לתקופה שבין 1 ינואר– 31 דצמבר 2017 יחושב בצורה הבאה :
בקביעת גובה סכום הסיוע לזכאים יילקחו בחשבון כלל ההכנסות ברוטו של הזכאים כולל גם: ביטוח לאומי, תשלומי פנסיה, תשלומי פיצויים בגין נרדפות בזמן מלחמת העולם השנייה, משרד אוצר וכדומה.
זכאים שהכנסתם ברוטו היא עד 9,673 ש"ח – סכום הסיוע שיוכלו לקבל יהיה עד לסכום של 27,370 שקלים אחת לשנה.
חשוב לציין - גובה הסיוע יהיה מותנה במספר הפניות שיוגשו לצורך קבלת סיוע במסגרת תוכנית זו ובהתאם לשיקולים המקצועיים שיבחנו ע"י הועדה המייעצת הבוחנת כל אחת מהפניות הנ"ל.
אנשים שהכנסתם ברוטו מעל 9,673 ₪ לא יוכלו לקבל סיוע במסגרת תוכנית זו במהלך השנה 2017.
בנוסף, אם בני הזוג של ניצולי שואה אוסטרים סובלים מבעיות בריאותיות קשות, הניצול עצמו יכול לפנות ולבקש סיוע עבור בן או בת הזוג, וזאת במסגרת הסכום השנתי המקסימלי שהניצול יוכל לקבל. הפניה תתבצע על ידי הניצול, בשם בן או בת הזוג.
למעט המתואר לעיל, יורשיהם של ניצולי שואה אינם זכאים לקבל מימון מהתוכנית.
לתשומת לבכם: כל מי שנולד בארץ להורים נרדפי המשטר הנאצי באוסטריה אינו זכאי לסיוע האמור.
לתשומת לבכם: סיוע מקרן זו יתאפשר אך ורק כל עוד ממשלת אוסטריה תקציב כספים לטובת קרן זו.
סיוע כספי עבור טיפול בבעיות רפואיות, לרבות עזרים/ציוד רפואי, העסקת מטפלים /ות וכיו"ב ועבור סיוע חירום משלים אחר.
חשוב לציין - גובה הסיוע יהיה מותנה במספר הפניות שיוגשו לצורך קבלת סיוע במסגרת תוכנית זו, ובהתאם לשיקולים המקצועיים שיבחנו ע"י הועדה המייעצת הבוחנת כל אחת מהפניות הנ"ל.

למילוי ופרטים נוספים יש לפנות לארגון יוצאי מרכז אירופה


ימים א'–ה' בשעות הפעילות 09.00 עד 16.00

בסניף תל אביב
בטלפון:03-5164461
הגר ברטל עו"ס שלוחה 2011
hagar@irgun-jeckes.org

בסניף ירושלים
בטלפון: 02-6241198
צופית חיים עו"ס
tzofitchaim@gmail.com

בסניף חיפה
בטלפון: 04-8119464
ליבי גולדנברג עו"ס
libi@beit-horim.org.il

מרכזים ארציים:
גב' הגר ברטל טלפון: 03-5164461 שלוחה 2011
hagar@irgun-jeckes.org
ערן בן יוסף טלפון: : 03-5164461 שלוחה 2008
eran@irgun-jeckes.org