הקרן האוסטרית

סיוע  כספי עבור טיפול בבעיות רפואיות המשולם על ידי קרן אוסטרית.

תנאי זכאות מצטברים

1. קורבן יהודי של רדיפות הנאצים, או יהודי שעזב את אוסטריה כדי לברוח מהרדיפות ב-11 ביולי 1936 או לאחר מכן.
אנשים אלה או הוריהם היו אזרחים אוסטרים, או חיו באוסטריה 10 שנים לפני תאריך עזיבתם את המדינה.

2. אלמנים ואלמנות של קורבנות המשטר הנאצי באוסטריה שבני/בנות זוגם/ן עומדים בקריטריונים הנ"ל יהיו זכאים לקבלת מימון
מתוכנית זו על אף שהם עצמם אינם נפגעי המשטר הנאצי באוסטריה.

3. ואשר עומדים בקריטריונים הבאים:
א. רק הכנסות הפונה תובאנה בחשבון (ללא הכנסות בן או בת הזוג).
ב. עדיפות תינתן למי שהכנסותיו נמוכות מ-10,273 ש"ח לחודש וחסכונותיו נמוכים מ-180,000 ש"ח (לא כולל דירת מגורים ורכב).

חישוב ההכנסה לקביעת הזכאות יתבצע בצורה הבאה:
רק הכנסות הפונה תובאנה בחשבון (ללא הכנסות בן או בת הזוג).
קביעת גובה סכום הסיוע שניתן לזכאים לתקופה שבין 1 ינואר– 31 דצמבר 2020 יחושב בצורה הבאה :
בקביעת גובה סכום הסיוע לזכאים יילקחו בחשבון כל ההכנסות(למעט ביטוחים סיעודיים) של הזכאים כולל גם: ביטוח לאומי, תשלומי פנסיה(הרנטה מאוסטריה ללא ה-PFLEGEGELD), תשלומי פיצויים בגין נרדפות בזמן מלחמת העולם השנייה, ,תגמולים מהאוצר וכדומה.
פונים שהכנסתם נמוכה מ-10,273 ש"ח לחודש יוכלו לקבל סיוע עד 25,340 ש"ח בשנה.
חשוב לציין: גובה הסיוע מותנה בגובה התקציב, במספר הפניות שיוגשו ובשיקולים המקצועיים שייבחנו ע"י הועדה המייעצת הבוחנת כל אחת מהפניות המוגשות.
הערה: אנשים שהכנסתם גבוהה מ-10,273 ש"ח לחודש או שחסכונותיהם גבוהים מ-180,000 ש"ח לא יוכלו לקבל סיוע במסגרת תכנית זו בשנת 2020 אלא במצבים חריגים ביותר.
במסגרת ההחזר השנתי ניתן לבקש סיוע גם עבור בני זוג של ניצולי שואה אוסטרים הסובלים מבעיות בריאות.
לתשומת לבכם: כל מי שנולד בארץ להורים נרדפי המשטר הנאצי באוסטריה אינו זכאי לסיוע האמור.