טפסים של רנטות בריאות


רנטה ע"פ קרן סעיף 2 של ועידת התביעות

 כללי

טופס בקשה לקצבה מקרן סעיף 2 ניתן להוריד כאן - מכיוון שהמדובר בקרן במימון ופיקוח גרמני, את הטופס יש למלא בגרמנית, אנגלית או צרפתית.
הסברים בשפה העברית לגבי מכלול הקריטריונים של הקרן והוראות למילוי הטופס ניתן להוריד כאן
הסברים בשפה הרוסית לגבי מכלול הקריטריונים של הקרן והוראות למילוי הטופס ניתן להוריד כאן
טפסים והסברים בשפות נוספות ניתן להוריד- כאן

טופס בקשה לקבלת הטבות ממדינת ישראל לניצול שואה המקבל קרן סעיף 2
טופס לועדה רפואית

הגדלת התשלום החודשי
טופס בקשה להכרה במחלה נוספת
טופס בקשה לתגמול / תגמול מוגדל לפי הכנסה
דוגמה לבקשה להחמרה ללא נוכחות בוועדה רפואית
דוגמה לבקשה להחמרה בוועדה רפואית
דוגמא לבקשה להכרה בלחץ דם, סכרת או מחלת לב
דוגמה לבקשה להכרה בשיטיון
דוגמה לבקשה להכרה בסרטן
דוגמה לבקשה להכרה במחלות פרקים ועמוד שידרה

הטבות נלוות
בקשה להשתתפות במענק לימודים
בקשה להלוואה
טופס בקשה להוצאות למחלת הדמנציה
זכויות בני זוג של ניצול לאחר פטירתו