חשוב לדעת!

תגמול מוגדל לפי הכנסה

ישנם ניצולי שואה רבים אשר מוכרים בקצבה חודשית על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה (-הם מקבלים תלוש גדול כחול כל חודש עם פירוט הנכות וגובה הקצבה-) והם אינם מודעים לזכות לקבלת "תגמול/ תגמול מוגדל לפי הכנסה".

הסבר:
הגשת בקשה ל"תגמול לפי הכנסה", "תגמול מוגדל לפי הכנסה" (בעבר בקשת "נזקק/נצרך") מאפשרת לבעלי הכנסה נמוכה לקבל השלמה חודשית מהרשות לזכויות ניצולי השואה מעבר לתגמול הרגיל.
הטבה זו רלבנטית לניצולים המוכרים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים או מוכרים בקרן סעיף 2 של ועידת התביעות או מוכרים כיוצאי מחנות וגטאות לפי חוק ההטבות.

ההשלמה תלויה בגובה הנכות ובמבחן הכנסה אישי– הכולל ביטוח לאומי, תגמול מהאוצר והכנסה אישית אחרת במידה ויש. גם הריבית על החסכונות (האישיות- ללא התחשבות בבן הזוג) נחשבת כהכנסה אך לא החסכונות עצמם.
התקרות אליהן משלימה האוצר את ההכנסה החודשית האישית תלויות בגובה אחוזי הנכות והינן כדלקמן:

אחוזי נכות 25%-39% 40%-49% 50% ומעלה*
תגמול (כלומר השלמה לסכום) ש"ח 5,553  6,058 ש"ח 9,203 ש"ח

 

 

* לניצולים שדרגת נכותם מעל 60% ההשלמה היא לסכום גבוה יותר. 
מומלץ למי שיש לו פחות מ-50 אחוזי נכות להגיש בקשה להחמרה או בקשה להכרה במחלות נוספות.

כמו כן מומלץ למי שלא בטוח אם הוא זכאי לתגמול/ תגמול מוגדל לפי הכנסה, או מי שהגיש בעבר בקשה ונדחה להגיש בקשה מחדש.

להורדת טופס בקשה לתגמול/תגמול מוגדל לפי הכנסה לחץ כאן

לקבלת מידע נוסף בנושא ראו באתר העמותה כאן