התשלום

אופן חישוב התגמול החודשי                                   

סכום התגמול החודשי ייקבע על פי מדרגות קבועות מראש לפי הטבלה המצורפת. לחץ כאן לטבלה .

תשלום - נכי רדיפות נאציםלתשומת לבכם – במקרים בהם חישוב מספר האחוזים שנקבעו לניצול כפול 55.75 ₪ נותן סכום גבוה יותר מאשר הסכום הקבוע לאותה מדרגה המתאימה לאחוזי הנכות שנקבעו לאותו ניצול, ישולם הסכום הגבוה יותר.

זכאות  לתגמול/תגמול מוגדל לפי הכנסה ( או ניצול נזקק/נצרך)

  • בעלי הכנסה נמוכה זכאים לקבל השלמה חודשית מהאוצר מעבר לתגמול הרגיל .
  • הזכאות לקבלת ההשלמה תלויה בגובה הנכות ובמבחן הכנסה אישי כמפורט בטבלה להלן.
  • ההכנסה כוללת ביטוח לאומי, תגמול מהאוצר והכנסות אחרות כולל ריבית על חסכונות כאשר הבחינה היא אישית לניצול ללא התייחסות לבן הזוג.
  • דמי שכירות המשולמים לניצול המשכיר את דירתו היחידה והמשמשים אותו לצורך דיור ( כגון דירה חלופית, בית אבות וכיו"ב) לא יילקחו בחשבון כהכנסה לעניין זה.
  • ביטוח סיעודי פרטי המשולם לניצול שואה לא יילקח בחשבון כהכנסה לעניין זה.
  • הזכאים לתגמול זה זכאים אף להטבות נוספות כמפורט בפרק ההטבות הנוספות .

התגמול המוגדל ינתן על פי טבלה זו:

table9

* הערה- לניצולים שדרגת נכותם מעל 60% תקרות ההכנסה החדשות של התגמול המוגדל לפי ההכנסה (נצרך) מחושבות לפי השיטה להלן:

ניצולי שואה שדרגת נכותם:

בין 60%-69% יקבלו גם תוספת של 5% מהתגמול הרגיל (כל אחד לפי דרגת נכותו);

בין 70%-79% תוספת של 10% מהתגמול הרגיל (כל אחד לפי דרגת נכותו);

בין 80%-89% תוספת של 15% מהתגמול הרגיל (כל אחד לפי דרגת נכותו);

ומ-90% ומעלה תוספת של 20% מהתגמול הרגיל (כל אחד לפי דרגת נכותו)

לטבלת עזר (לא רשמית) המפרטת את תקרת ההכנסה באחוזי הנכות השונים מעל 60% נכות- לחץ כאן

  • מי שמגיש בקשה לתגמול /תגמול מוגדל לפי הכנסה יכול לבקש הכרה רטרואקטיבית של 4 חודשים ע"פ סעיף 4ג לחוק שמאפשר להקדים תשלום "מטעמים מיוחדים".

לקבלת טופס בקשה לתגמול / תגמול מוגדל לפי הכנסה-לחץ כאן