השתתפות בהוצאות קנאביס רפואי

במקרים בהם ניצול שואה קיבל רישיון לשימוש קנאביס כטיפול במחלה שהוכרה על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה, ניתן לפנות לרשות לזכויות ניצולי השואה ולבקש השתתפות בהוצאות קנאביס רפואי. לבקשה זו יש לצרף את האישורים הבאים:
1. רישיון לקנאביס רפואי.
2. טופס בקשה לקבלת הרישיון ממשרד הבריאות –בטופס זה הרופא מציין עבור אילו מחלות נדרש הרישיון לשימוש בקנאביס.
שימו לב – יש להוכיח לרשות כי הרישיון ניתן בגין אחת המחלות בהן הניצול מוכר (לדוג': רקע נפשי/פוסט טראומה וכו').

ניצול שואה אשר עדיין לא הגיש בקשה לקבלת רישיון קנאביס ממשרד הבריאות, מומלץ לו לוודא מול הרופא אשר ממלא את הבקשה, כי הוא מציין את הצורך ברישיון עקב אחת המחלות בהן הוא מוכר ברשות לזכויות ניצולי השואה.

עודכן בתאריך 9.6.22