הכרה בניצולים מהעיר יאסי ברומניה

לאחרונה פורסם כי ועידת התביעות תכיר בניצולים מהעיר יאסי שברומניה לצורך תשלום תלת חודשי.

טרם פורסמו הקריטריונים המדוייקים להכרה זו (האם כל מי שחי בעיר יאסי בתקופת השואה עומד במבחן הנרדפות, או אולי רק כאלו שעברו נרדפות ספציפית שם. כמו כן טרם ברור אם מי שנולד ביאסי אחרי 1.1.1928 יהיה זכאי לילדות אבודה וכן טרם ידוע האם העיר תוכר לצורך בקשות על עבודה בגטו).

הזכאות לתשלום רבעוני תהיה אך ורק למי שאינם מקבלים כיום פיצוי חודשי בגין הרדיפות.

עדיין אין טפסים יעודיים לקבלת הטבה זו ולכן יש להמתין בשלב זה למידע נוסף מטעם ועידת התביעות.

יש לשים לב כי ניצולים מיאסי, שהגישו בעבר בקשה להכרה בקרן סעיף 2 ונדחו- תביעתם תבדק מחדש באופן אוטומטי (במקרה של זכאות היא תהיה החל מיולי 2017). לניצולים כאלו, שכתובתם השתנתה מאז הגשת התביעה, מומלץ לפנות לועידת התביעות ולמסור את כתובתם כיום.

ניצול מיאסי, שאינו יודע אם הגיש תביעה כזו בעבר, או שיודע שלא הגיש תביעה לקרן סעיף 2, וחושב שעשוי להיות זכאי בהתאם להכרה ביאסי, יכול לפנות לועידת התביעות ולמסור את פרטיו, ובועידת התביעות יעשו בדיקה בהתאם למידע המצוי אצלם, וישלחו טפסים מתאימים לניצולים שעשויים להיות זכאים  לקבלת תשלום זה.

ניתן ליצור קשר עם ועידת התביעות בטלפון 03-5194400

חשוב: אין צורך לפנות לעו"ד ולחתום על יפוי כח לצורך טיפול בקבלת הזכויות של יוצאי יאסי