מוקד סיוע ללא תשלום  5711* info@avivshoa.co.il

englishlogo aviv for holoacaust survivor
מוקד סיוע ללא תשלום  5711*  info@avivshoa.co.il

ועידת התביעות- קרן סעיף 2- עדכון סכומי הקצבה התלת-חודשית

לאחרונה הודיעה ועידת התביעות כי סכום הרנטה מקרן סעיף 2 יעלה ויגדל לסכום של 1338 יורו לרבעון (446 יורו לחודש).
התוספת תהיה רטרואקטיבית החל מחודש ינואר 2019.
יש לשים לב כי ניצולים המקבלים הטבות משלימות מהאוצר מכוח החוק להשוואת תנאים, אשר יקבלו כעת תשלום מוגדל מוועידת התביעות, יקבלו בהתאמה תשלום מופחת מהאוצר, כיוון שהתוספת תקוזז מחישוב ההשלמה.
התוספת תבוא לידי ביטוי אצל מקבלי הטבה משלימה מהאוצר המוכרים בתגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה, אצלם אינה מקוזזת קרן סעיף 2 מההטבה המשלימה.
החלטה נוספת של ועידת התביעות היא, כי החל מחודש ינואר 2020, במקרה של פטירת ניצול/ה שקיבלו קרן סעיף 2, ועידת התביעות תמשיך לשלם לאלמנ/ה, במשך 9 חודשים את הקצבה.

Call Now

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן