תוספת למקבלי "קרן הסיוע" של ועידת התביעות

לאחר משא ומתן בין ממשלת גרמניה לוועידת התביעות, הוחלט על תוספת של 2400 יורו לניצולים אשר נמצאו זכאים לפיצוי חד פעמי מוועידת התביעות- "קרן הסיוע-Hardship Fund".

להרחבה על "קרן סיוע"- לחצו כאן

התוספת מיועדת לניצולים אשר אינם מקבלים קצבה חודשית מגרמניה או מהרשות לזכויות ניצולי השואה וקיבלו בעבר את קרן הסיוע. הפיצוי יוכל להינתן גם לניצולים אשר קיבלו בעבר תשלום חד פעמי מה-BEG ואינם מקבלים קצבה חודשית.

התשלום יתבצע בשתי פעימות בשנתיים הקרובות (שני תשלומים של 1200 יורו כל אחד). התשלום הראשון יהיה  בראשית 2021 והתשלום השני יהיה בשנת 2022.

בשבועות הקרובים ועד לסוף חודש נובמבר 2020, יישלחו טפסים קצרים לבתיהם של הניצולים הפוטנציאליים. ניצול אשר לא קיבל טפסים לביתו או ששינה את כתובתו וחושב כי הוא עומד בקריטריונים, צריך להתקשר לוועידת התביעות בטלפון: 03-5194400, ולבקש שישלחו אליו את הטופס.

אין צורך בחתימה על אישור חיים, אולם על הניצול להיות בחיים במועד הגשת הבקשה או ב 1.12.20 (המאוחר מבין השניים). התשלום אינו מיועד לניצולים שנפטרו או ליורשיהם.

המועד האחרון  להגשת הבקשות לקבלת התוספת הוא 31.12.2022.