לסיוע ללא תשלום   5711* info@avivshoa.co.il

לסיוע ללא תשלום 5711*  info@avivshoa.co.il

תגמול לפי הכנסה/ תגמול מוגדל לפי הכנסה

הגשת בקשה ל"תגמול לפי הכנסה" או "תגמול מוגדל לפי הכנסה" (בעבר בקשת "נזקק/נצרך"), מאפשרת לבעלי הכנסה נמוכה לקבל השלמה חודשית מהרשות לזכויות ניצולי השואה מעבר לתגמול הרגיל. הטבה זו רלוונטית לניצולים המקבלים קצבה חודשית מהרשות לזכויות ניצולי השואה, או למקבלי קרן סעיף 2 המקבלים הטבה חודשית משלימה מהאוצר לפי החוק להשוואת תנאים.  

ההטבה כוללת השלמת הכנסה לתקרה הרלוונטית לאחוז הנכות, הנחה בחשמל ובמים, ומענק שנתי בסך 2000 ₪. ניצולי שואה המקבלים "תגמול לפי הכנסה", כלומר שאחוז הנכות שלהם הוא עד 49%, יקבלו בתחילת כל שנה מענק בגובה 11,000 ₪, המחליף את המענק הרבעוני בסך 2750 ₪ שהיה מתקבל מהחברה להשבה בכל שלושה חודשים.

השלמה תלויה בגובה הנכות, ובמבחן הכנסה אישי- הכולל ביטוח לאומי, תגמול מהאוצר והכנסה אישית אחרת במידה ויש. גם רווחים מתוכניות חיסכון, קופות גמל, פיקדונות וניירות ערך נלקחים בחשבון בהתאם לחלקם היחסי בהכנסה החודשית.

התקרות אליהן משלימה האוצר את ההכנסה החודשית האישית תלויות בגובה אחוזי הנכות:

* לניצולי שואה שדרגת נכותם מעל 60% ההשלמה היא לסכום גבוה יותר. לטבלת עזר (לא רשמית) המפרטת את חישוב התגמול המוגדל לפי אחוזי נכות לניצול שואה שדרגת נכותו מעל 60%   לחץ כאן

מומלץ למי שיש לו פחות מ-50 אחוזי נכות להגדיל את אחוזי הנכות ע"י הגשת בקשה להחמרה או בקשה להכרה במחלות נוספות. אנו בעמותת אביב לניצולי השואה מעניקים סיוע זה ללא תשלום.

להורדת טופס בקשה לתגמול/תגמול מוגדל לפי הכנסה לחץ כאן

Call Now

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן