שינוי שיטת החישוב לתגמול מוגדל/תגמול מוגדל לפי הכנסה למקבלי רנטת קרן סעיף 2 מוועידת התביעות

עדכון על שינוי שיטת החישוב לקבלת תגמול/תגמול מוגדל לפי הכנסה למקבלי רנטת קרן סעיף 2 מוועידת התביעות

על פי פסק דין שניתן לאחרונה, לא תחושב רנטת קרן סעיף 2 (העומדת כיום על 580 יורו לחודש) במבחן ההכנסות לצורך זכאות לתגמול/תגמול מוגדל לפי הכנסה מהרשות לזכויות ניצולי השואה.
עד כה, חושבה רנטה זו במבחן ההכנסות לגבי מי שהגיש את הבקשות לתגמול/תגמול מוגדל לפי הכנסה (בדומה להכנסות
מקצבת זקנה, פנסיה וכו'). במידה וניצול השואה היה מתחת לתקרת ההכנסות (למרות חישוב הרנטה מוועידת התביעות במבחן ההכנסות), הוא היה זכאי להטבה בה הרנטה לא קוזזה לו מהתגמול לפי הכנסה. אם ניצול שואה עבר את תקרת ההכנסה,
בשל חישוב הרנטה מוועידת התביעות, הוא נדחה.
השינוי מכניס למעגל ההטבות, ניצולים אשר חלקם אף נדחו בעבר בתביעתם לתגמול לפי הכנסה. אנו ממליצים לניצול שואה
אשר הכנסתו נמצאת מתחת לתקרת ההכנסה כאשר לא מחשבים את הרנטה מועידת התביעות, להגיש בקשה חדשה לבדיקת
זכאותו לקבלת תגמול/תגמול מוגדל לפי הכנסה.
ניצול שואה אשר הגיש תביעה בנושא בשנת 2021 ונדחה- צריך לשלוח בקשה לבדיקה מחודשת ללא צורך במילוי נוסף של
טופס התביעה.
ניצול אשר הגיש תביעה בנושא לפני שנת 2021 ונדחה- צריך למלא את טופס התביעה ולהגישו מחדש. להרחבה אודות הקריטריונים לתגמול מוגדל מהרשות לזכויות ניצולי השואה, לחצו כאן.
אם הנכם זקוקים לסיוע במילוי הטופס, אנא פנו למוקד הסיוע של אביב לניצולי השואה: 5711* לסיוע ללא תשלום.