קצבת אלמנות/ים לבני זוגם של מי שקיבל קצבת BEG

ממשלת גרמניה תשלם "תשלומי הסתגלות" לתקופה של עד תשעה חודשים לאלמנות/ים אשר אינם מקבלים את קצבת BEG של בני זוגם שנפטרו לאחר ה-1 בינואר 2020.

פרטים על מימוש הזכאות יפורסמו בהמשך