קצבה ליוצאי הצבא האדום

לאחרונה החליטה ממשלת רוסיה לשלם קצבה חודשית בסך 100 דולר לווטרנים החיים בישראל.

התשלום הינו לווטרנים יוצאי בריה"מ, שישולם בעקבות אמנה בינ"ל שנחתמה בין ישראל לרוסיה. ניצול שואה אשר הינו גם וטרן, יוכל להמשיך לקבל את הפיצוי שלו כניצול שואה וגם לקבל תוספת חודשית כווטרן יוצא בריה"מ.

בשבועות הקרובים תתפרסמנה הוראות כיצד ניתן לקבל את הפיצוי.