רנטה מגרמניה בגין עבודה ללא כפייה בגטו ZRBG

פנסיה חודשית מגרמניה בגין עבודה ללא כפיה בגטו מכוח חוק הגטאות הגרמני -ZRBG


תנאי זכאות


ניצול אשר עומד בקריטריונים המצטברים הבאים :
1. הוחזק בגטו סגור או פתוח תחת שלטון, סיפוח גרמני ישיר או השפעה גרמנית.
2. עבד "ברצון וללא כפייה" במהלך תקופה זו (מי שעבד תחת אלימות או איומי נשק נחשב כעובד כפייה ולא עובד מרצון).
3. קיבל תמורה על עבודתו – גם סמלית ביותר (אפילו מעט אוכל נחשב תמורה), וגם אם הועברה ליודנראט.
4. הוא עומד בדרישה של תקופת האכשרה (תקופת ביטוח מינימלית שעבורה שולמו דמי ביטוח סוציאלי) של 60 חודשים.
חשוב לדעת:
מאחר ותשלום זה הינו למעשה ביטוח לאומי גרמני, תנאי מוקדם לזכאות לקצבה גרמנית הינו עמידה בדרישה של תקופת האכשרה (תקופת ביטוח מינימאלי).
תקופת אכשרה זו יכולה להתבסס על תקופות ביטוח גרמניות, תקופות ביטוח חלופיות על ותקופות של תשלום ביטוח בישראל .
לבדיקת עמידתו של מי שעבד בגטו בתקופת האכשרה יש לפנות למוסד לביטוח סוציאלי בגרמניה שפרטיו מצוינים בהמשך.
לתשומת לבכם - אין גיל מינימאלי לצורך עבודה ללא כפיה בגטו, גם מי שהיו ילדים בגטו יכולים להיות זכאים לקצבה אם עומדים בקריטריונים.
מומלץ מאוד למי שקיבל בעבר תשלום חד פעמי של 2000 יורו בגין עבודה בגטו להגיש בקשה לקבלת פנסיה זו.
לטיפ ליוצאי בולגריה ורומניה לחץ כאן


גטו
1.על מנת לקבוע האם מקום מסוים יוגדר כגטו או לאו נעזרים הגרמנים ברשימת גטאות (רשימה זו אף מתעדכנת מעת לעת)
מומלץ לבדוק האם המקום בו שהה הניצול מופיע ברשימה
לרשימת הגטאות מטעם הzrbg ( הגוף הסוציאלי בגרמניה ) לחץ כאן
לתשומת לבכם - ברשימה זו מופיעים התאריכים בהם הוכר כל מקום כגטו (תאריך הקמת הגטו וסגירתו)
2. מי ששהה בגטו אשר בעבר לא נכלל ברשימת הגטאות המוכרים, ונדחה עקב כך, ומאוחר יותר אותו גטו הוסף לרשימת הגטאות המוכרים, אינו צריך להגיש בקשה חדשה, אלא, תיקו אמור להבדק מחדש, באופן אוטומטי.
לטיפ בנושא לחץ כאן


ללא כפיה
אם היה חופש בחירה לגבי "האם" ו"איך" לעבוד, הדבר מהווה עבודה ללא כפיה/מתוך בחירה.
דוגמאות לעבודה ברצון: עבודות מטבח, ניקיון, אדמיניסטרציה, עבודה במפעלים, העברת חבילות, טיפול בילדים ובקשישים וכדומה.
מי שעבד תחת אלימות או איומי נשק נחשב עובד כפייה ולא עובד מרצון.
לתשומת לבכם - קבלת פיצוי בעבר בגין ביצוע עבודות כפייה אינו שולל קבלת קצבה זו במידה והיו תקופות אחרות ונפרדות
בהן בוצעו עבודות ללא כפייה בגטאות ומתקיימים שאר הקריטריונים.


התמורה שהתקבלה עבור העבודה
התנאי של תמורה סמלית מתקיים גם כשניתן בעד העבודה מעט אוכל.
תנאי התמורה מתקיים גם במקרים שבהם הועברה התמורה ליודנראט.
לטיפ בנושא כפיה לחץ כאן

התגמול


גובה הסכום
גובה התשלום המחושב עבור כל חודש משתנה מניצול לניצול ומחושב לפי מספר
קריטריונים כגון: גיל הניצול, משך התקופה בה הועסק, ועוד.'
טיפ בעניין ביטוח לאומי לחץ כאן
תשלום רטרואקטיבי לרנטה מ -1997
• ביוני 2014 קיבל הבונדסטאג את הצעת החוק לתיקון חוק תשלום קצבאות לעובדי הגטו לשעבר.
• על פי התיקון רבים מהזכאים יוכלו לקבל את הקצבה המבוססת על תקופות העסקתם בגטו, רטרואקטיבית, החל מ1-ביולי 1997.
• מדובר באפשרות לקבלת תשלום רטרואקטיבי חד פעמי בשילוב גמלה חודשית מופחתת בעתיד, או השארת הסכום כפי הוא , ללא קבלת הסכום הרטרואקטיבי
• מי שמקבל קצבה אמור לקבל הודעה על אפשרות התשלום החדשה ויוכל לבחור על פי רצונו בין האופציות. אין צורך להגיש תביעה.
לטיפ בנושא התגמול לחץ כאן

הרחבות/שונות


פרוצדורה
שכר טרחה
• קיימת הגבלה על שכר טרחה מקסימלי עבור טיפול בהגשת תביעה לקצבה עבור עבודה בגטו ZRBG
• קיימת הגבלת על שכר הטרחה עבור הטיפול בקבלת הפנסיה הסוציאלית מגרמניה רטרואקטיבית החל מיום 01.07.1997:
ביטול יפויי כח של עו"ד
זכויות בן /בת זוג
זכויות יורשים

קרא עוד...

למי פונים


לבירור בגרמניה
Deutsche Rentenversicherung - Rheinland
מייל: post@drv-rheinland.de
טל. 0049-211-9370 פקס. 0049-211-937-3096
כתובת
Deutsche Rentenversicherung - Rheinland
Koenigsallee 71 Duesseldorf 40215
Deutschland- Germany
גופים אליהם ניתן לפנות בנושא הגבלת שכר הטרחה:
• האגף לסיוע משפטי של משרד המשפטים הוסמך לפי תיקון החקיקה לתת סיוע משפטי חינם בהליכים בעניין שכר טרחה
שנדרש או ששולם כבר לעו"ד או למטפל שאינו עו"ד.

טלפון: 1-700-70-60-44 שלוחה 4.
• הרשות לזכויות ניצולי השואה בטלפון- 03-5682651
• למוקד המשרד לאזרחים ותיקים בטלפון 8840*.

טפסים


טפסי עזר שהוכנו על ידי העמותה
• טופס בירור זכאות לקבלת תשלום רטרואקטיבי לניצול עצמו
• טופס ליורשים
• טופס פניה לאלמן/אלמנה
טפסי ZRBG
• לרוב הטפסים קיים תרגום באנגלית.
• מי שמקבל טופס בגרמנית יכול למלא אותו באנגלית.
• מומלץ להשתמש בטופס רק במידה ואותו מספר טופס נשלח בגרמנית.
• להגשת בקשה יש צורך בטופס ZRBG מתאים, טופס אישור חיים, והצהרות תשלום.
להלן הטפסים:
טופס אישור חיים A1003
טופס אישור חיים בעברית (תורגם ע"י משרד האוצר) A1003
טופס בנק A1310
100 ZRBG מתורגם לאנגלית
100 ZRBG מתורגם לעברית
דף הסבר ותרגום לעברית ZRGB 100
200 ZRBG מתורגם לאנגלית
200 ZRBG דף הסבר ותרגום לעברית
500 ZRBG מתורגם לאנגלית
500 ZRBG מתורגם לעברית
510 ZRBG מתורגם לאנגלית
בגרמנית, מקוצר באנגלית לאימהות שעבדו בגטו ושילדו לפני 1950