רנטה מגרמניה בגין עבודה ללא כפייה בגטו ZRBG

רנטה סוציאלית חודשית (קצבת זקנה)

תנאי זכאות

ניצול שואה אשר עומד בקריטריונים המצטברים הבאים:

1. הוחזק בגטו סגור או פתוח תחת שלטון, סיפוח גרמני ישיר או השפעה גרמנית.
2. עבד "ברצון וללא כפייה" במהלך תקופה זו (מי שעבד תחת אלימות או איומי נשק נחשב כעובד כפייה ולא עובד מרצון).
3. קיבל תמורה על עבודתו – גם סמלית ביותר (אפילו מעט אוכל נחשב תמורה), וגם אם הועברה ליודנראט.
4. הוא עומד בדרישה של תקופת האכשרה (תקופת ביטוח מינימלית שעבורה שולמו דמי ביטוח סוציאלי) של 60 חודשים.
חשוב לדעת:
מאחר ותשלום זה הינו למעשה ביטוח לאומי גרמני, תנאי מוקדם לזכאות לקצבה גרמנית הינו עמידה בדרישה של תקופת האכשרה (תקופת ביטוח מינימאלי).
תקופת אכשרה זו יכולה להתבסס על תקופות ביטוח גרמניות, תקופות ביטוח חלופיות על ותקופות של תשלום ביטוח בישראל .
לבדיקת עמידתו של מי שעבד בגטו בתקופת האכשרה יש לפנות למוסד לביטוח סוציאלי בגרמניה שפרטיו מצוינים בהמשך.
לתשומת לבכם – אין גיל מינימאלי לצורך עבודה ללא כפיה בגטו, גם מי שהיו ילדים בגטו יכולים להיות זכאים לקצבה אם עומדים בקריטריונים.
מומלץ מאוד לכל מי שמגיש בקשה לרנטה סותיאלית בגין עבודה בגטו, להגיש בקשה גם למענק BADV בגין עבודה בגטו. להרחבה על המענק לחצו כאן
לטיפ ליוצאי בולגריה ורומניה לחץ כאן


גטו
1.על מנת לקבוע האם מקום מסוים יוגדר כגטו או לאו נעזרים הגרמנים ברשימת גטאות (רשימה זו אף מתעדכנת מעת לעת)
מומלץ לבדוק האם המקום בו שהה הניצול מופיע ברשימה
לרשימת הגטאות מטעם הzrbg ( הגוף הסוציאלי בגרמניה ) לחץ כאן
לתשומת לבכם – ברשימה זו מופיעים התאריכים בהם הוכר כל מקום כגטו (תאריך הקמת הגטו וסגירתו)
2. מי ששהה בגטו אשר בעבר לא נכלל ברשימת הגטאות המוכרים, ונדחה עקב כך, ומאוחר יותר אותו גטו הוסף לרשימת הגטאות המוכרים, צריך להגיש בקשה לפתיחת התיק מחדש
שימו לב – מומלץ קודם לכן להתייעץ עם מומחי הזכויות של עמותת אביב לניצולי השואה: 5711*


ללא כפיה
אם היה חופש בחירה לגבי "האם" ו"איך" לעבוד, הדבר מהווה עבודה ללא כפיה/מתוך בחירה.
דוגמאות לעבודה ברצון: עבודות מטבח, ניקיון, אדמיניסטרציה, עבודה במפעלים, העברת חבילות, טיפול בילדים ובקשישים וכדומה.
מי שעבד תחת אלימות או איומי נשק נחשב עובד כפייה ולא עובד מרצון.
לתשומת לבכם – קבלת פיצוי בעבר בגין ביצוע עבודות כפייה אינו שולל קבלת קצבה זו במידה והיו תקופות אחרות ונפרדות
בהן בוצעו עבודות ללא כפייה בגטאות ומתקיימים שאר הקריטריונים.


התמורה שהתקבלה עבור העבודה
התנאי של תמורה סמלית מתקיים גם כשניתן בעד העבודה מעט אוכל.
תנאי התמורה מתקיים גם במקרים שבהם הועברה התמורה ליודנראט.
לטיפ בנושא כפיה לחץ כאן