זכויות לאחר פטירת הניצול

זכויות לאחר פטירת הניצול

  • בן/בת זוג של ניצול שהוכר ע"פ חוק נכי המלחמה בנאצים יקבל את קצבתו במשך 36 חודשים לאחר מועד פטירת הניצול.
  • בני זוג של ניצולים שנפטרו לאחר 1.6.2011 יהיו זכאים לקצבה בסך 2000 ₪ למשך כל ימי חייו.
  • במקרה של בן/בת זוג של ניצול שקיבל תגמול מוגדל ע"פ הכנסה (ניצול נזקק/נצרך) עשוי הסכום להיות גבוה בהרבה, בכפוף למבחן הכנסה.
  • החל משנת 2017 בני זוג של ניצולי שואה אשר הוכרו לפי חוק נכי המלחמה בנאצים ונפטרו לפני יוני 2011, אשר קיבלו בעבר תגמולים למשך שלוש שנים, זכאים למענק רבעוני בסך 2,500 ש"ח לרבעון, התשלום הראשון יהיה ביוני וישולם גם עבור הרבעון הראשון של שנת 2017.

נזקק/ נצרך
בני זוג אלמנים או ידועים בציבור של נזקק/נצרך שהיו מוכרים ככאלה שלושה חודשים לפחות לפני פטירתם, זכאים לקבלת תגמול אלמנים עד סוף חייהם. הזכות כפופה למבחן הכנסה אישי.
לבקשה להכנסה מוגדלת לאלמנים/ידועים בציבור – לחץ כאן

לקרובי משפחה של ניצולים נזקקים/נצרכים תינתן השתתפות חלקית בהוצאות הקמת מצבה. יש לפנות לרשות לזכויות ניצולי שואה לשם קבלת ההטבה.