קצבה לפי חוק נכי המלחמה בנאצים

קצבה חודשית מהרשות לזכויות ניצולי השואה, למי שנלחם בנאצים ונפצע.

תנאי זכאות

• ניצול שלחם נגד הנאצים ועוזריהם בצבאות כוחות הברית, בצבא האדום, או עם ארגון הפרטיזנים ונפגע (פגיעה היא כל איבוד כושר לפעול פעולה רגילה, בין גופנית או שכלית, או פחיתתו של כושר זה כאשר אלו נגרמו בעקבות הלחימה בנאצים).
•  בעקבות פסיקות חדשות עולה כי ניתן לבקש בקשה להחמרה בעניין הנפשי על מנת להעלות אחוזי נכות על בסיס סעיף נפשי /סעיף עצבים.
לתשומת לבכם – ניתן לקבל קצבה זו בנוסף לקצבה אחרת בשל הרדיפות וגם אם הניצול קיבל פיצוי חד פעמי בעבר מגרמניה!