מענק ליתומים מצרפת

מענק או רנטה חודשית המשולמת ליתומים מצרפת אשר עומדים בקריטריונים שנקבעו.


תנאי זכאות


1.מי שלפחות אחד מהוריו :
א. גורש מצרפת כתוצאה מרדיפות אנטישמיות בזמן הכיבוש ונספה במהלך גירושו.
ב. נספה בתוך צרפת עצמה עקב הרדיפות.
2.היה לכל היותר בן 21 בעת גירוש ההורה או פטירתו.

התגמול


באפשרות הניצול לבחור לקבל:
1.מענק בסך 27,440 יורו
2. רנטה חודשית עד סוף החיים בסך של כ 500 יורו לחודש

הרחבה/שונות


פרוצדורה

לשם הגשת הבקשה יש לפנות לארגון עלומים או לקונסוליה הצרפתית שפרטיהם תחת למי פונים .

לתשומת לבכם כי בעת הגשת הבקשה כל תיק חייב להכיל את המסמכים הבא:
• תעודת לידה של המבקש
• תעודת פטירה או היעדרות של ההורה או של אחד משני ההורים (אב או אם) שנפטרו או מתו בזמן גירושם
• תצהיר שבו נמסר כי המבקש איננו מקבל כל פיצוי אחר לכל החיים מגרמניה או מאוסטריה בשל אותן סיבות
• הצהרה על בחירה בין קבלת פיצויים כסכום חד פעמי לבין קבלת קצבה לכל החיים
• פרטי חשבון בנק.
• אלו שאין ברשותם תעודת פטירה, או תעודת מוות יכולים להגיש בקשה למוזיאון השואה,
לשלוח את ההעתקים של המסמכים בנושא הגירוש המהווה את מושא העדות בשבועה
• את הבקשה יש לשלוח בצירוף, במידת האפשר, של שמות המשפחה, השמות הפרטיים,
התאריך והמקום של הלידה, למוזיאון השואה בפריז בכתובת:
MÉMORIAL DE LA SHOAH
Service des Archives – Indemnisation des Orphelins
17, rue Geoffroy-L’Asnier
75004 PARIS
France

archives@memorialdelashoah.org


www.memorialdelashoah.org

למי פונים


ניתן לקבל סיוע מארגון עלומים
טל. 02-5612207
או מהקונסוליה הצרפתית בתל אביב
טל. 03-5208504

טפסים


לקבלת טפסים וסיוע בהגשת הבקשה יש לפנות לארגון עלומים או הקונסליה הצרפתית.
מארגון עלומים
טל. 02-5612207
לאתר עלומים לחץ כאן
הקונסוליה הצרפתית בתל אביב
טל. 03-5208504

יש לשלוח את תיק המסמכים לכתובת:
OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS
SGA-DSPRS-SDSP
Bureau des Titres et Statuts
BP 552
14037 CAEN CEDEX
דוא"ל:
archives@memorialdelashoah.org


אתר:
www.memorialdelashoah.org