מענק ליתומים מצרפת

מענק או רנטה חודשית המשולמת ליתומים מצרפת אשר עומדים בקריטריונים שנקבעו.

תנאי זכאות

 

  1. מי שלפחות אחד מהוריו:
    א. גורש מצרפת כתוצאה מרדיפות אנטישמיות בזמן הכיבוש ונספה במהלך גירושו.
    ב. נספה בתוך צרפת עצמה עקב הרדיפות.
  2. היה לכל היותר בן 21 בעת גירוש ההורה או פטירתו.