תנאי זכאות – קרן סעיף 2

שהות בגטו או מחנות

בכדי לבדוק האם המקום בו שהית מוגדר כגטו או כמחנה מומלץ להסתייע ברשימות:

1. רשימה של גטאות סגורים ופתוחים שהרשויות בגרמניה נעזרים בה לצורך בדיקה אילו גטאות הוכרו
(זו לא רשימה רשמית והיא איננה מחייבת). שימו לב שברשימה זו מופיעים התאריכים בהם התקיימו הגטאות השונים
(תאריך הקמת הגטו וסגירתו).
לרשימת הגטאות לחץ כאן

2. רשימה המפרטת את המחנות שמוכרים על ידי משרד האוצר הגרמני לצורך הגשת בקשה לקרן סעיף 2 של ועידת התביעות.
לרשימת המחנות לחץ כאן


מסתור או זהות בדויה

שימו לב – תנאי הזכאות של ועידת התביעות למסתור או זהות בדויה הינם מאוד ספציפיים ולא כל מקום בו התקיימו שהות במסתור או בזהות בדויה, מוכר לעניין זה.
מומלץ לברר בוועידת התביעות אם המקום בו שהה הניצול במסתור או זהות בדויה מוכר על ידם לצורך קבלת קצבה של קרן סעי' 2 .


הכנסות ונכסים

1. תקרת ההכנסה השנתית לזכאות לקבלת קצבה זו עומדת על סך של כ-114,000 ש"ח לשנה. (התקרה לפני העדכון עמדה על תקרת הכנסה אישית שאינה גבוהה מ-6500 ₪ נטו לחודש ליחיד).
חישוב תקרת ההכנסה כולל הכנסה מעבודה, ממשלח יד, מהשכרת דירה, מהשקעה או מריבית. לא נכלל בחישוב תקרת ההכנסה קצבת ביטוח הלאומי, פנסיה מעבודה או ביטוח מנהלים.

2. ממשלת גרמניה קבעה מגבלות על נכסים שיכולים להיות בבעלות מגיש הבקשה:

  • מגיש הבקשה לא יוכל להיות בעל נכסים ששווים נטו גבוה יותר מ-500,000$ או שווה ערך לפי שער החליפין המקומי.
    הנכסים כוללים, בין השאר, מזומנים בבנק, שווי מניות וני"ע, כל רכוש שבבעלות הפונה ופדיון פוליסות ביטוח חיים.
  • רק שווי "נטו" של הנכסים יילקח בחשבון – כולל חובות, משכנתאות, מסים שנתיים בגין נכסים מסוימים אשר אמורים להיות מנוכים לשם קביעת שווי הנטו של הנכס.
  • השווי של הנכס שבו מתגורר הפונה לא יילקח בחשבון לצורך חישוב מגבלת הנכסים.
  • במידה ומדובר בנכס משותף, רק החלק היחסי שבבעלות מגיש הבקשה יילקח בחשבון.