רנטה ע"פ קרן סעיף 2 של ועידת התביעות

רנטה חודשית המשולמת לניצולי שואה אחת לשלושה חודשים, על-ידי ועידת התביעות בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי ממשלת גרמניה.

ניצולים המקבלים קצבה זו והנם תושבי ואזרחי ישראל זכאים לתשלום נוסף מהרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר וכן להטבות נוספות (כגון הבראה והנחה בארנונה).

לתשומת לבכם - ניצול שואה אשר הינו תושב ואזרח ישראל המקבל קצבת קרן סע' 2 ואינו מקבל כל תוספת תשלום או הטבות מהרשות לזכויות ניצולי השואה, נדרש להגיש בקשה לקבלת ההטבות.

תנאי זכאות


ניצול אשר מתקיימים בו אחד או יותר מהתנאים הבאים:
1. שהה 3 חודשים לפחות במחנה ריכוז, או במחנה עבודה ליהודים.
2. שהה 3 חודשים ויותר בגטו כפי שהוגדר על ידי ממשלת גרמניה.
3. חי בסתר לפחות 4 חודשים בתנאים לא אנושיים, ללא גישה לעולם החיצון, בשטחים שכבשו הנאצים או בשטחי מדינות בעלות הברית של הנאצים..
5. חיו 4 חודשים לפחות בצורה לא חוקית בזהות בדויה, או עם מסמכים מזוייפים, בתנאים לא אנושיים בשטחים שכבשו הנאצים או בשטחי מדינות בעלות הברית של הנאצים.
7. היה במשך 6 חודשים לפחות במחנה עבודה באזור הגבול האוסטרו-הונגרי ((Alpen festung או במכרות הנחושת בבור סרביה או במחנה ל"בני ערובה" יהודיים באוסטרייה Judenlager ) או strasshof Komplex) .
8. שירת לפחות 6 חודשים במחנות לעבודות כפייה ברומניה (לפי קריטריונים מוגבלים), ברפובליקה הצ'כית, סלובקיה, יגוסלביה לשעבר, לוב, מחנה סימוביט בבולגריה, ו-Ferramonti di Tarsia באיטליה.
9. שירת 6 חודשים לפחות במחנה עבודה מוכר בבולגריה.
10. היה לפחות 6 חודשים במחנות עבודה מסוימים בטוניסיה, מרוקו או אלג'יריה.
ובנוסף מקיים את התנאים המצטברים הבאים:
1. הכנסתו לשנה איננה עולה על 49,850$ ליחיד ואינו בעל נכסים ששוויים נטו גבוה יותר מ-997,020$ או שווה ערך לפי שער החליפין המקומי.
2. איננו מקבל קצבה מממשלת גרמניה במסגרת ה-BEG.
3. אינו מקבל פיצוי לפי החוק הישראלי (מהאוצר).
4. לא קיבל יותר מ35,000 מרקים בפיצויים קודמים.
לתשומת לבכם - רשאים להגיש בקשה גם אזרחי מערב אירופה אשר לא קיבלו פיצוי מגרמניה ועומדים בכל הקריטריונים - למשל מי שהיה במסתור בצרפת וכן אזרחי יוון שנרדפו על ידי הנאצים והולנדים שהיו במחנה או בגטו.
לחץ כאן– לרשימה המפרטת את המחנות שמוכרים על ידי משרד האוצר הגרמני.
לחץ כאן– לרשימה המפרטת את הגטאות שמוכרים על ידי משרד האוצר הגרמני.
לטיפ לניצולים ששהו במחנות או גטאות לחץ כאן

התגמול


• רנטה בסך 1,740 יורו המשולמת אחת לשלושה חודשים (580 יורו לחודש).

• לניצולים אזרחי ותושבי ישראל, משלים משרד האוצר סכום זה עד ל-2,453 ₪ לכל הפחות ובהתאם לאחוזי הנכות של הניצול להרחבה בנוגע לגובה התשלום בהתאם לאחוזי הנכות, קרא עוד....

• ההשלמה ממשרד האוצר הינה חודשית.

• יתכן תגמול מוגדל במקרים של הכנסה נמוכה, לקבלת מידע נוסף קרא עוד....

**שימו לב - החל מחודש החל מחודש נובמבר 2016 ניצולי שואה הזכאים לתגמול לפי הכנסה /תגמול מוגדל לפי הכנסה יקבלו תגמול זה מבלי שינוכה ממנו התגמול המשולם מקרן סעיף 2 .

• מי שאינו מוכר ואינו מקבל הטבות מן האוצר ותוספת מן האוצר עליו להגיש בקשה לקבלת הטבות מן האוצר בהקדם האפשרי .

• מי שהוכר לאחרונה ונקבעה זכאותו לקבלת קצבה של קרן סע' 2 נדרש להגיש בקשה לקבלת ההטבות מן הרשות. במקרים אלו לא ייקבעו אחוזי נכות באופן אוטומטי ויש לצרף לבקשה אישורים רפואיים .
לטופס בקשה לחץ כאן
קרא עוד...

הגדלת התגמול החודשי


ניתן להגדיל את התגמול החודשי על ידי הגשת בקשות שונות:

1.תגמול /תגמול מוגדל לפי הכנסה – ניצול שהכנסתו החודשית אינה מגיעה לסכומים מסוימים ובהתייחס לאחוזי הנכות שנקבעו לו, יכול שיהיה זכאי לקבלת השלמת הכנסה והטבות נוספות. להסבר מורחב בנושא, ראו סעיף "התגמול".

2. החמרה במחלה מוכרת – ניצול שחלה החמרה במחלה שהוכרה לו בעבר יכול לבקש בקשה להחמרה.
ניתן להגיש בקשה להחמרה במחלות המוכרות אחת לחצי שנה.
במקרים חריגים תינתן אפשרות לבקש החמרה עוד קודם לכן אם ישנן נסיבות חדשות שניתן לתמוך במסמכים רפואיים.
ניתן להגיש בקשה להחמרה במצב הנפשי המוכר גם כתוצאה ממחלות נוספות אשר אין להן קשר לרדיפות אך משפיעות לרעה על המצב הנפשי (על פי תקנה 12) .
המלצה זו רלוונטית במיוחד לבעלי נכות של 30% , 40% , 50% ו-60% ולמי שלא הגיש בקשה שנים רבות.
שימו לב - לניצולים המוכרים ב25% בגין מצב נפשי מומלץ להגיש בקשה להחמרה במצב הנפשי 
לטופס דוגמה לבקשה להחמרה ללא נוכחות בוועדה רפואית - לחץ כאן
לטופס דוגמה לבקשה להחמרה בוועדה רפואית - לחץ כאן


3. הכרה במחלות נוספות:
א. מחלות אשר הוכרו על ידי וועדת שני : ניצול שחלה במחלה שלא הוכרה לו בעבר יכול לבקש להכיר במחלתו.

מקבלי תגמול רשאים לבקש הכרה במחלה נוספת גם אם לא הוזכרה בבקשת התגמול הראשונה.
ועדה מקצועית בראשות פרופ' שני אשר מונתה בעקבות דוח וועדת דורנר בדקה את הקשר הסיבתי בין מספר מחלות מהן סובלים ניצולי שואה לבין השואה. כיום ניתן לבקש הכרה במחלות אלו על פי הקריטריונים אשר נקבעו בדוח כפי שיפורט להלן.
מומלץ לבדוק אם הניצול חולה באחת ממחלות אלו ולהגיש בקשות בהתאם. 

שימו לב - מי שטרם הוכר בסעיף נפשי מומלץ כי יגיש מידית בקשה להכרה בסעיף זה בצרוף מסמך מרופא המשפחה המעיד על אי שקט, עצבנות או נדודי שינה.


ישנן מחלות אשר בהתקיים קריטריונים מסוימים הוכרו כנובעות מנרדפות בתקופת השואה.
לקבלת פרטים על כל מחלה- לחץ כאן:


- אוסטאופורוזיס
- מחלות לב כלליות, סוכרת ולחץ דם
- שיטיון
- סרטן(המעי הגס , החלחולת, הריאות)
- מחלות עור
- מחלות פרקים ועמוד שדרה

אחוזי הנכות נקבעים על ידי ועדה רפואית.
ניתן לערער על החלטת הועדה.

שימו לב - מומלץ למי שחולה באחת ממחלות אלו לקרוא עוד.
ב. במקרים נדירים ניתן להוכיח קשר בין מחלות נוספות שאינן מנויות ברשימה זו לבין נרדפות בתקופת השואה ולקבל בהן הכרה .

הטבות


מקבלי קצבה ע"פ קרן סעיף 2 של ועדת התביעות זכאים להטבות בתחומים שונים כאילו היו מוכרים ע"פ חוק נכי רדיפות הנאצים:
הטבות בתחום הסיעוד
הטבות בתחום הבריאות והרפואה
הטבות למקבלי תגמול /תגמול מוגדל לפי הכנסה
מענקים, הנחות, פטורים והלוואות
על מי שאינו מקבל כיום הטבות מן האוצר כגון תשלום חד פעמי בגין הבראה והשלמת תוספת חודשית להגיש
בהקדם האפשרי בקשה לקבלת הטבות מן האוצר.
לטופס בקשה לחץ כאן
קרא עוד...

הרחבות/שונות


• הסבר נוסף בנושא ועדות רפואיות והגשת ערעור.
• דוחות ועדת שני(פירוט בנוגע למחלות נוספות/מוכרות)
זכויות בני זוג של ניצול לאחר פטירתו.
קרא עוד...

למי פונים


1. בעניין הרנטה המשולמת פעם בשלושה חודשים:
ועידת התביעות
רח' קרליבך 25 תל אביב
טל. 03-5194400, פקס 03-6241056
אתר האינטרנט: www.claimscon.org


2. בעניין הטבות נוספות והשלמת קצבה חודשית:
משרד האוצר, הרשות לזכויות ניצולי שואה
*ניתן להיעזר במתנדבים להגשת תביעה בתיאום מראש
קבלת קהל:
ימים א',ב',ד',ה' בין השעות 08:00-15:00

אתר אינטרנט:
לחצו כאן

כתובות וטלפונים:
מרכז מידע ארצי
*5105
תל אביב
רח' יצחק שדה 17 תל אביב
ת.ד. 57380 מיקוד 61572
טל. 03-5682651
ברוסית 03-5682675
פקס. 03-5682691

ירושלים
בניין מגדל דניאל (ליד סנטר 1)
רח' יפו 236 (פינת ירמיהו)
מיקוד 94383
טל. 02-5018465

חיפה
רח' פל-ים 7, ת"ד 141
מיקוד 3100101
04-8640839
04-8640838
פקס-04-8640013

טפסים


כללי
טופס בקשה לקצבה מקרן סעיף 2 ניתן להוריד כאן - מכיוון שהמדובר בקרן במימון ופיקוח גרמני, את הטופס יש למלא בגרמנית, אנגלית או צרפתית.

הסברים בשפה העברית לגבי מכלול הקריטריונים של הקרן והוראות למילוי הטופס ניתן להורידכאן
הסברים בשפה הרוסית לגבי מכלול הקריטריונים של הקרן והוראות למילוי הטופס ניתן להוריד כאן
טפסים והסברים בשפות נוספות ניתן להוריד- לחץ כאן

טופס בקשה לקבלת הטבות ממדינת ישראל לניצול שואה המקבל קרן סעיף 2 ניתן להוריד כאן >

הגדלת התשלום החודשי

לטופס בקשה לתגמול / תגמול מוגדל לפי הכנסה-לחץ כאן
לטופס בקשה להחמרה ללא נוכחות בוועדה רפואית-לחץ כאן
לטופס בקשה להכרה במחלה נוספת-לחץ כאן
לדוגמה לבקשה להחמרה בוועדה רפואית-לחץ כאן
לדוגמה לבקשה לדיון בהחמרה במצב רפואי ללא נוכחות בוועדה-לחץ כאן
לדוגמה לבקשה להכרה במחלה נוספת ( יתר לחץ דם סכרת או מחלת לב)-לחץ כאן
לדוגמה לבקשה להכרה באוסטיאופורוזיס-לחץ כאן
לדוגמה לבקשה להכרה בארוע מוחי אי ספיקת לב והפרעות קצב הנובעים מיתר לחץ דם מוכר-לחץ כאן
לדוגמה לבקשה להכרה בשיטיון ( דמנציה)-לחץ כאן
לדוגמה לבקשה להשתתפות בהוצאות הרפואיות למחלת הדמנציה-לחץ כאן
לדוגמה לבקשה להכרה במחלות עור-לחץ כאן
לדוגמה לבקשה להכרה במחלת הסרטן לחץ כאן
לדוגמה להכרה במחלות פרקים או עמוד שדרה- לחץ כאן
הטבות נלוות
לבקשה להשתתפות במענק לימודים-לחץ כאן
>לבקשה להלוואה-לחץ כאן
לטופס בקשה לקבלת קצבה/מענק לאלמן/השל ניצול שואה או של נכה מלחמה בנאצים
-לחץ כאן

לטופס בקשה לתגמול לאלמן/ אלמנה לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה-לחץ כאן