הרחבות שונות – רנטה יוצאי מחנות וגטאות

ועדות רפואיות

 • וועדה רפואית תקבע את רמת הנכות של ניצול שעמד בתנאים המצטברים המקדמיים לזכאות.
 • אחוזי הנכות נקבעים ביחס למחלות שהוכרו ככאלו שנגרמו בשל הרדיפות.
 • הועדה רשאית לקבוע דרגת נכות קטנה או גדולה עד רבע מזו שנקבעה במבחנים בשים לב למקצועו, גילו, או מינו של הנכה, ובלבד שדרגת הנכות לא תעלה על 100%.
 • בסמכות הועדות הרפואיות לעגל את דרגת הנכות כלפי מעלה במקרה ודרגת הנכות איננה מספר שלם.
 • הגדלת אחוזי נכות במחלות שכבר הוכרו אפשרית פעם בחצי שנה. עושים זאת על ידי בקשה לוועדה רפואית חוזרת.
 • במקרים חריגים תינתן אפשרות לבקש הגדלה עוד קודם לכן אם ישנן נסיבות חדשות שניתן לתמוך במסמכים רפואיים .
 • במקרה של הגדלת אחוזי נכות הזכאות מחושבת מיום הגשת הבקשה בתנאי שחלפה חצי שנה מאז ההחלטה הקודמת.
 • הניצול זכאי להיות מלווה בעת הדיון בוועדה הרפואית.
 • ניתן לקיים ועדה רפואית גם ללא נוכחות הניצול על פי בקשתו.

ערעור

 • ניתן לערער על החלטת הועדה לוועדה רפואית עליונה תוך 60 יום מקבלת החלטת הועדה.
 • ערעור על החלטת הועדה הרפואית בנוגע למחלה נוספת יוגש לוועדת העררים בבית משפט השלום.
 • ערעור נוסף לבית משפט מחוזי אפשרי רק בנוגע לסוגיות משפטיות, ותוך 60 יום מקבלת החלטת הועדה העליונה.

דוחות

לקריאת מסקנות ועדת שני בנושא אוסטיאופורוזיס מעודכן ל1.5.2010

לקריאת ההמלצות של ועדת שני בנושא סרטן (מעודכן ל1.5.2010)

לקריאת ההמלצות של ועדת שני בנושא  מחלות עור (מעודכן 1.5.2010)

לקריאת ההמלצות של ועדת שני בנושא מחלות דם(מעודכן ל1.5.2010)

לקריאת ההמלצות של ועדת שני בנושא שיטיון (מעודכן ל1.5.2010)

לקריאת ההמלצות של ועדת שני בנושא מחלות פרקים (מעודכן ל1.5.2010)

זכויות בני זוג של ניצול לאחר פטירתו

 • אלמנים/ אלמנות שבן זוגם קיבל קצבה לפי חוק יוצאי מחנות וגטאות ומקבלי קרן סעיף 2 אשר הוכרו בחוק ההטבות ונפטרו אחרי יוני 2014 יהיו זכאים לתגמול חודשי למשך שלוש שנים בגובה של הסכום החודשי שקיבל הניצול. לאחר חלוף שלוש השנים בן הזוג יהיה זכאי לתגמול חודשי אשר לא יפחת מסכום של 2,000 ש"ח לכל חייו.
 • אלמנים/אלמנות של ניצולים כנ"ל שנפטרו לפני יוני 2014 יהיו זכאים לקבל קצבה חודשית של 2000 ש"ח.
 • בני זוג אלמנים או ידועים בציבור של מקבלי תגמול/מוגדל לפי הכנסה שהיו מוכרים ככאלה שלושה חודשים לפחות לפני פטירתם, זכאים לקבלת תגמול גבוה יותר החל מהשנה הרביעית, במקרים הרלוונטים יישלח מכתב מהרשות.
 • לקרובי משפחה של ניצולים המקבלים תגמול /מוגדל לפי הכנסה תינתן השתתפות חלקית בהוצאות הקמת מצבה. יש לפנות לרשות לזכויות ניצולי שואה לשם קבלת ההטבה.

נזקק/ נצרך
בני זוג אלמנים או ידועים בציבור של נזקק/נצרך שהיו מוכרים ככאלה שלושה חודשים לפחות לפני פטירתם, זכאים לקבלת תגמול אלמנים עד סוף חייהם. הזכות כפופה למבחן הכנסה אישי.

לבקשה להכנסה מוגדלת לאלמנים/ידועים בציבור לחץ כאן

 • לקרובי משפחה של ניצולים נזקקים/נצרכים תינתן השתתפות חלקית בהוצאות הקמת מצבה-כיום ההשתתפות הינה בגובה של 1633 ש"ח.
  יש לפנות לרשות לזכויות ניצולי שואה לשם קבלת ההטבה.