הרחבות/שונות

 

זכויות בני זוג של ניצול לאחר פטירתו
  • אלמנים/ אלמנות שבן זוגם קיבל קצבת בריאות חודשית מהרשות לזכויות ניצולי השואה, או, נכה מלחמה בנאצים, ונפטרו אחרי יוני 2011 יהיו זכאים לתגמול חודשי למשך שלוש שנים בגובה של הסכום החודשי שקיבל הניצול. לאחר חלוף שלוש השנים בן הזוג יהיה זכאי לתגמול חודשי אשר לא יפחת מסכום של 2,000 ש"ח לכל חייו.
  • אלמנים/אלמנות של ניצולים שנפטרו לפני יוני 2011 יהיו זכאים לקבל קצבה חודשית של 2000 ₪
  • לבני זוג אלמנים או ידועים בציבור של מקבלי תגמול/מוגדל לפי הכנסה, שהיו מוכרים ככאלה שלושה חודשים לפחות לפני פטירתם, תינתן האפשרות לבחור בין שני מסלולים לקבלת הקצבה. במקרים הרלוונטיים תתקבל הודעה מהרשות לזכויות ניצולי השואה
   לקרובי משפחה של ניצולים המקבלים תגמול /מוגדל לפי הכנסה תינתן השתתפות חלקית בהוצאות הקמת מצבה-כיום ההשתתפות הינה בגובה של 1,633 ש"ח. יש לפנות לרשות לזכויות ניצולי שואה לשם קבלת ההטבה.


ועדות רפואיות
 • וועדה רפואית תקבע את רמת הנכות של ניצול שעמד בתנאים המצטברים המקדמיים לזכאות.
 • אחוזי הנכות נקבעים ביחס למחלות שהוכרו ככאלו שנגרמו בשל הרדיפות.
 • הועדה רשאית לקבוע דרגת נכות קטנה או גדולה עד רבע מזו שנקבעה במבחנים בשים לב למקצועו, גילו, או מינו של הנכה, ובלבד שדרגת הנכות לא תעלה על 100%.
 • בסמכות הועדות הרפואיות לעגל את דרגת הנכות כלפי מעלה במקרה ודרגת הנכות איננה מספר שלם.
 • הגדלת אחוזי נכות במחלות שכבר הוכרו אפשרית פעם בחצי שנה. עושים זאת על ידי בקשה לוועדה רפואית חוזרת.
 • במקרים חריגים תינתן אפשרות לבקש הגדלה עוד קודם לכן אם ישנן נסיבות חדשות שניתן לתמוך במסמכים רפואיים .
 • במקרה של הגדלת אחוזי נכות הזכאות מחושבת מיום הגשת הבקשה בתנאי שחלפה חצי שנה מאז ההחלטה הקודמת.
 • הניצול זכאי להיות מלווה בעת הדיון בוועדה הרפואית.
 • ניתן לקיים ועדה רפואית גם ללא נוכחות הניצול על פי בקשתו.

ערעור:

 • ניתן לערער על החלטת הועדה לוועדה רפואית עליונה תוך 60 יום מקבלת החלטת הועדה.
 • ערעור על החלטת הועדה הרפואית בנוגע למחלה נוספת יוגש לוועדת העררים בבית משפט השלום.
 • ערעור נוסף לבית משפט מחוזי אפשרי רק בנוגע לסוגיות משפטיות, ותוך 60 יום מקבלת החלטת הועדה העליונה.
דוחות ועדת שני

לקריאת מסקנות ועדת שני בנושא אוסטיאופורוזיס – לחץ כאן

לקריאת ההמלצות של ועדת שני בנושא סרטן -לחץ כאן

לקריאת ההמלצות של ועדת שני בנושא  מחלות עור  –לחץ כאן

לקריאת ההמלצות של ועדת שני בנושא מחלות דם – לחץ כאן

לקריאת ההמלצות של ועדת שני בנושא שיטיון  – לחץ כאן

לקריאת ההמלצות של ועדת שני בנושא מחלות פרקים  –לחץ כאן

לקריאת ההמלצות של ועדת שני בנושא סיבוכים מאוחרים של יתר לחץ דם –לחץ כאן


שכר טרחה
 • צו נכי רדיפות הנאצים ( הגבלת שכר טרחה ) התשכ"א 1961 קובע מגבלה על הסכום אותו ניתן לגבות בגין טיפול בהגשת תביעה או ערעור לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ומגביל את שכר הטרחה לסכום של 6,583 ₪
 • מי שזכאותו לתגמולים אושרה כתוצאה מהחלטה מנהלית הוגבל שכר הטרחה לסכומים נמוכים יותר בהתאם למקרה .
 • ניתנה ההחלטה המנהלית, ולאחר מכן נכרת הסכם שכר הטרחה והוגשה התביעה לרשות המוסמכת – שכר הטרחה הנו 473 שקלים חדשים.
 • נכרת הסכם שכר הטרחה והוגשה התביעה לרשות המוסמכת, ולאחר מכן ניתנה ההחלטה המנהלית – שכר הטרחה הנו 949 שקלים חדשים.
 • ההחלטה המנהלית ניתנה לאחר שהתובע הגיש בפועל ערר לוועדת עררים – שכר הטרחה המרבי הנו 4,910 שקלים חדשים; ואולם אם נכרת הסכם שכר הטרחה לפני 1.2010 – שכר הטרחה המרבי הנו 70% משכר הטרחה שנקבע בהסכם שכר הטרחה.
 • ההחלטה המנהלית ניתנה לאחר שהתובע הגיש בפועל ערעור לבית המשפט – שכר הטרחה הנו 5,960 שקלים חדשים; ואולם אם נכרת הסכם שכר הטרחה לפני 1.2011 – שכר הטרחה המרבי הנו 85% משכר הטרחה שנקבע בהסכם שכר הטרחה.
 • שכר הטרחה לא יעלה על אחד מהסכומים הנ"ל, הגבוה מבניהם בתוספת מס ערך מוסף.
 • שכר הטרחה לא יכול להיות צירוף של סכומים.

תעריפי שכר טרחה מרביים – טיפול בידי מי שאינו עורך דין:

 • ניתנה ההחלטה המנהלית, ולאחר מכן נכרת הסכם שכר הטרחה והוגשה התביעה לרשות המוסמכת – שכר הטרחה הנו 473 שקלים חדשים. נכרת הסכם שכר הטרחה והוגשה התביעה לרשות המוסמכת, ולאחר מכן ניתנה ההחלטה המנהלית – שכר הטרחה הנו 949 שקלים חדשים.
 • שכר הטרחה יכול להיות אחד מן הסכומים הנ"ל בלבד בתוספת מס ערך מוסף.
 • במקרה שהיה שיתוף פעולה בין גורם מטפל לבין עורך דין ניתן לפנות בבקשה לייעוץ לאגף
 • שכר הטרחה הוגבל ל- 473 ₪ למי שחתם על הסכם שכר טרחה עם עורך הדין או מטפל אחר לאחר 1.4.2010 ול-949 ₪ למי שחתם על הסכם שכר טרחה לפני ה-1.4.2010
 • לגבי ניצולי שואה שעורך הדין הגיש עבורם ערר או ערעור חישוב שכר הטרחה גבוה יותר (4,910 ₪ ומעלה), ומי שאינו עו"ד אינו זכאי לקבל את שכר הטרחה הגבוה יותר.
 •  


לחזרה לעמוד הראשי של הרנטה לחצו כאן