התגמול – קרן סעיף 2

בעקבות חוק הגדלת הסיוע לניצולים – יושלם הסכום החודשי בהתאם לאחוזי נכות

1.השלמת הסכום החודשי נקבעת בהתאם לאחוזי הנכות אשר נקבעו לניצול ומתחילה בהשלמה ל- 2,325 ₪ לחודש.
2. תגמול /תגמול מוגדל לפי הכנסה – תתכן אפשרות לקבלת השלמה ולהעלאת הרנטה בהתייחס למצבו הכלכלי של ניצול השואה ולאחר עמידה במבחן הכנסה .

חישוב התגמול החודשי לפי אחוזי הנכות (מינימום 25% נכות):

גובה התגמול החודשי נקבע לפי שתי שיטות – השיטה הלינארית או שיטת המדרגות. התוצאה הגבוהה מבין השתיים היא הקובעת  את גובה התגמול אשר לא יפחת מסכום של 2,325 ₪!

  1. בשיטה הלינארית גובה התגמול נגזר מגובה האחוזים שנקבעו לניצול כפול– 58.3924 ₪.
  2. בשיטת המדרגות גובה התגמול החודשי נקבע לפי אחוזי הנכות לפי הטבלה המצורפת:
דרגה אחוזי נכות גמלה (מעודכן ליולי 2018)
1 25%-39% 2,325 ₪
2 40% 2,335 ₪
3 50% 2,919 ₪
4 60% 3,503 ₪
5 70% 4,087 ₪
6 80% 4,671 ₪
7 100% 5,839 ₪

לתשומת לבכם – במקרים בהם חישוב מספר האחוזים שנקבעו לניצול כפול  58.3924 ₪ נותן סכום גבוה יותר מאשר הסכום הקבוע לאותה מדרגה המתאימה לאחוזי הנכות שנקבעו לאותו ניצול, תנתן השלמה לסכום הגבוה יותר.

זכאות לגמול מוגדל (תגמול לפי הכנסה)

( או ניצול נזקק/נצרך) 

מי שאינו יכול להשתכר למחייתו יכול להגיש בקשת נצרך/נזקק

  • נזקק הוא בעל נכות 25%-49% שמקבל מעין השלמת הכנסה.
  • נצרך הוא בעל נכות של 50% ומעלה שמקבל מעין השלמת הכנסה.
  • התוספת תלויה בשיעור הנכות ובמבחן הכנסה אישי.
  • במסגרת הבקשה ילקחו בחשבון תשלומים מביטוח לאומי, התגמול מן האוצר, והכנסות אחרות כולל ריבית על חסכונות. לא ילקחו בחשבון התגמול מקרן סעיף 2 והכנסות בן הזוג של הניצול.
  • הגמלה המוגדלת תינתן על פי הטבלה הבאה (סכומים בשקלים)
אחוזי נכות 25%-39% 40%-49 50% ומעלה*
תגמול(השלמה לסכום) 5,741.68 ש"ח 6,266.34 ש"ח 9,513.96 ש"ח

**לניצולים שדרגת נכותם מעל 60% תקרות ההכנסה החדשות של התגמול המוגדל לפי ההכנסה (נצרך) מחושבות לפי השיטה להלן:


ניצולי שואה שדרגת נכותם:

בין 60%-69% יקבלו גם תוספת של 5% מהתגמול הרגיל (כל אחד לפי דרגת נכותו)

בין 70%-79% תוספת של 10% מהתגמול הרגיל (כל אחד לפי דרגת נכותו)

בין 80%-89% תוספת של 15% מהתגמול הרגיל (כל אחד לפי דרגת נכותו)

ומ-90% ומעלה תוספת של 20% מהתגמול הרגיל (כל אחד לפי דרגת נכותו)

  • לקבלת טבלה לא רשמית המפרטת את חישוב התגמול המוגדל לפי אחוזי נכות לניצול שואה לניצול שואה שדרגת נכותו מעל 60% לחץ כאן

הערה חשובה:

  • מי שקיבל לפני התיקון לחוק רנטת קרן סעיף 2 והשלמת הכנסה, יהיה זכאי באופן אוטומטי לתגמול לפי הכנסה.
  • מי שמגיש בקשה לנזקק/נצרך יכול לבקש הכרה רטרואקטיבית של 4 חודשים ע"פ סעיף 4ג לחוק נכי רדיפות הנאצים שמאפשר להקדים תשלום "מטעמים מיוחדים".

לקבלת טופס בקשה לתגמול / תגמול מוגדל לפי הכנסה-לחץ כאן