התגמול – קרן סעיף 2

בעקבות חוק הגדלת הסיוע לניצולים – יושלם הסכום החודשי בהתאם לאחוזי נכות

1.השלמת הסכום החודשי נקבעת בהתאם לאחוזי הנכות אשר נקבעו לניצול ומתחילה בהשלמה ל- 2,420 ₪ לחודש.
2. תגמול /תגמול מוגדל לפי הכנסה – תתכן אפשרות לקבלת השלמה ולהעלאת הרנטה בהתייחס למצבו הכלכלי של ניצול השואה ולאחר עמידה במבחן הכנסה .

חישוב התגמול החודשי לפי אחוזי הנכות (מינימום 25% נכות):

 

דרגה אחוזי נכות גמלה (מעודכן לינואר 2020)
1 25%-39% 2,420 ₪
                    2 40% 2,431 ₪
3 50% 3,038 ₪
                    4 60% 3,646 ₪
                    5 70% 4,254 ₪
                    6 80% 4,862 ₪
                    7 100% 6,077 ₪

גובה התגמול נקבע בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לניצול ובכל מקרה לא יפחת מ-2,420 ₪ לחודש.

בשיטה הלינארית גובה התגמול יהיה מכפלת אחוזי הנכות שנקבעו לניצול בערך האחוז. ערך אחוז כיום הינו 60.77 ש"ח.

לדוגמה: לפי שיטה זו גובה התגמול לניצול שנקבעו לו 59% נכות יהיה תוצאת המכפלה: 60.77x59 כלומר 3,585 ש"ח.

ובכל מקרה, כאמור, גובה התגמול לא יפחת מסכום של 2,420 ₪ (גם אם החישוב הלינארי הינו נמוך יותר).

זכאות לגמול מוגדל (תגמול לפי הכנסה)

( או ניצול נזקק/נצרך) 

מי שאינו יכול להשתכר למחייתו יכול להגיש בקשת נצרך/נזקק

  • נזקק הוא בעל נכות 25%-49% שמקבל מעין השלמת הכנסה.
  • נצרך הוא בעל נכות של 50% ומעלה שמקבל מעין השלמת הכנסה.
  • התוספת תלויה בשיעור הנכות ובמבחן הכנסה אישי.
  • במסגרת הבקשה ילקחו בחשבון תשלומים מביטוח לאומי, התגמול מן האוצר, והכנסות אחרות כולל ריבית על חסכונות. לא ילקחו בחשבון התגמול מקרן סעיף 2 והכנסות בן הזוג של הניצול.
  • הגמלה המוגדלת תינתן על פי הטבלה הבאה (סכומים בשקלים)
אחוזי נכות 25%-39% 40%-49 50% ומעלה*
תגמול(השלמה לסכום) 5,976.33 ש"ח 6,522.43 ש"ח 9,902.78 ש"ח

**לניצולים שדרגת נכותם מעל 60% תקרות ההכנסה החדשות של התגמול המוגדל לפי ההכנסה (נצרך) מחושבות לפי השיטה להלן:


ניצולי שואה שדרגת נכותם:

בין 60%-69% יקבלו גם תוספת של 5% מהתגמול הרגיל (כל אחד לפי דרגת נכותו)

בין 70%-79% תוספת של 10% מהתגמול הרגיל (כל אחד לפי דרגת נכותו)

בין 80%-89% תוספת של 15% מהתגמול הרגיל (כל אחד לפי דרגת נכותו)

ומ-90% ומעלה תוספת של 20% מהתגמול הרגיל (כל אחד לפי דרגת נכותו)

  • לקבלת טבלה לא רשמית המפרטת את חישוב התגמול המוגדל לפי אחוזי נכות לניצול שואה לניצול שואה שדרגת נכותו מעל 60% לחץ כאן

הערה חשובה:

  • מי שקיבל לפני התיקון לחוק רנטת קרן סעיף 2 והשלמת הכנסה, יהיה זכאי באופן אוטומטי לתגמול לפי הכנסה.
  • מי שמגיש בקשה לנזקק/נצרך יכול לבקש הכרה רטרואקטיבית של 4 חודשים ע"פ סעיף 4ג לחוק נכי רדיפות הנאצים שמאפשר להקדים תשלום "מטעמים מיוחדים".

לקבלת טופס בקשה לתגמול / תגמול מוגדל לפי הכנסה-לחץ כאן