מענק שנתי

מענק  של 3,991 ₪ המשולם פעם בשנה ומקנה בנוסף זכאות לפטור מתשלום על תרופות בסל הבריאות וטיפול נפשי חינם.


תנאי זכאות


ניצול שואה המקיים את התנאים הבאים:

• ניצול שואה שהוא אזרח ותושב ישראל.
• זכאי היה לקבל תגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים לו עלה לישראל עד 1.10.53.
• איננו מקבל רנטה כלשהי מקרן סעיף 2, ממשרד האוצר או רנטה חודשית בשל רדיפות הנאצים שעולה על 1,000 ₪.
לתשומת לבכם - כי גם מי שהיה עובר ברחם אמו בעת שעברה נרדפות מוכרת ונולד עד 300 ימים לאחר סיום אותה רדיפה עשוי להיות מוכר בעצמו כזכאי לקבלת המענק השנתי. הכרה זו מותנית במועדי סיום המלחמה המשתנים ממדינה למדינה, ולעיתים אף בין הערים השונות באותה מדינה.

התגמול


3,991 ₪ בשנה.

הרחבות/שונות


פרוצדורה
• אין צורך בהגשת בקשה לכל שנה בנפרד.
• ניצול אשר הגיש בשנים עברו בקשה לקבלת מענק זה אשר אושרה ימשיך לקבלו בשנים הבאות.
• יש לצרף צילום ת.ז לבקשה. במידה ויש לניצול אישור על קבלת הפיצוי החד פעמי, מומלץ לצרפו לבקשה.
• מי שאין לו אישור על קבלת פיצוי חד פעמי בעבר, יגיש את הבקשה ללא האישור.

לטיפ בנושא ההרחבות לחץ כאן
• מי שהגיש בקשה לקרן הסיוע של ועדת התביעות וטרם קיבל תשובה עדיין, כדאי לו לבדוק האם הוא עומד בקריטריונים של המענק השנתי מהאוצר.
1. טיפול נפשי
ניצול שזכאי למענק שנתי בסך 3,991 ₪, יהיה זכאי גם לקבלת טיפול נפשי.
הטיפול ניתן על פי אותם ההסדרים המופעלים כיום ע"י הרשות לזכויות ניצולי שואה בקשר עם ניצולים המוכרים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.

2. פטור מתשלום על תרופות שבסל הבריאות
כל אזרח ותושב ישראל שקיבל אי פעם תשלום, חודשי או חד פעמי, בקשר עם נרדפותו על ידי הנאצים ועוזריהם,
יקבל פטור מלא מדמי ההשתתפות העצמית ברכישת תרופות שבסל הבריאות. זאת, ככל שלא ניתנת הנחה מתוקף הסדר אחר.
תחילתה של הטבה זו תהיה בהתאם להסדר עם קופות החולים ולאחר שיימסרו פרטי הזכאי על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה לידי הקופה.
ככלל אין צורך בהגשת בקשה נפרדת לפטור מתשלום על תרופות, שכן הגשת בקשה למענק שנתי, עליה פורט קודם לכן,
כוללת גם בקשה לקבלת פטור מתשלום על תרופות שבסל הבריאות.

למי פונים


משרד האוצר, הרשות לזכויות ניצולי שואה
*ניתן להיעזר במתנדבים להגשת תביעה בתיאום מראש
קבלת קהל:
ימים א',ב',ד',ה' בין השעות 08:00-15:00

אתר אינטרנט:
לחצו כאן

כתובות וטלפונים:
מרכז מידע ארצי
*5105
תל אביב
רח' יצחק שדה 17 תל אביב
ת.ד. 57380 מיקוד 61572
טל. 03-5682651
ברוסית 03-5682675
פקס. 03-5682691

ירושלים
בניין מגדל דניאל (ליד סנטר 1)
רח' יפו 236 (פינת ירמיהו)
מיקוד 94383
טל. 02-5018465

חיפה
רח' פל-ים 7, ת"ד 141
מיקוד 3100101
04-8640839
04-8640838
פקס-04-8640013