מענק שנתי

מענק של 6,500 שקלים, המשולם פעם בשנה ומקנה בנוסף זכאות לפטור מתשלום על תרופות בסל הבריאות וטיפול נפשי חינם.

תנאי זכאות

ניצול שואה המקיים את התנאים הבאים:
• ניצול שואה שהוא אזרח ותושב ישראל.
• זכאי היה לקבל תגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים לו עלה לישראל עד 1.10.53.
• איננו מקבל רנטה כלשהי מקרן סעיף 2, מהרשות לזכויות ניצולי השואה, או רנטה חודשית בשל רדיפות הנאצים שעולה על סכום של 1,000 ₪.
לתשומת לבכם – כי גם מי שהיה עובר ברחם אמו בעת שעברה נרדפות מוכרת ונולד עד 300 ימים לאחר סיום אותה רדיפה עשוי להיות מוכר בעצמו כזכאי לקבלת המענק השנתי. הכרה זו מותנית במועדי סיום המלחמה המשתנים ממדינה למדינה, ולעיתים אף בין הערים השונות באותה מדינה.