מענק שנתי ליוצאי מרוקו אלג'יר ועירק

מענק של 6,500 שקלים, המשולם פעם בשנה והמקנה זכאות לפטור מתשלום על תרופות בסל הבריאות. המענק ניתן מתוקף החלטה מנהלית של שר האוצר ליוצאי מרוקו אלג'יר ועירק, אשר חוו התנכלויות אנטישמיות וגזעניות בתקופת מלחמת העולם השנייה, ועומדים בקריטריונים שנקבעו.

תנאי זכאות

1. יוצאי מרוקו שסבלו הגבלות בתחומי חיים שונים במסגרת שלטון וישי בתקופה שבין 22.6.1940-10.11.1942, או שהיו עוברים בבטן אמם בתקופה זו ונולדו עד ל-6.9.1943

2. יוצאי אלג'יריה שסבלו הגבלות בתחומי חיים שונים במסגרת שלטון וישי בתקופה שבין 22.6.1940-7.11.1942, או שהיו עוברים בבטן אמם בתקופה זו ונולדו עד ל-3.9.1943

3. יוצאי עיראק שחוו את אירועי הפרהוד בחג השבועות 1941 (1-2.6.1941) ובמסגרתם סבלו ממעשי אלימות
שננקטו נגדם או שחזו במעשי אלימות.או שהיו עוברים בבטן אמם בתקופה זו ונולדו עד ל-29.3.1942