מענק שנתי ליוצאי מרוקו אלג'יר ועירק

מענק של 3,991 ₪ המשולם פעם בשנה והמקנה זכאות לפטור מתשלום על תרופות בסל הבריאות. המענק ניתן מתוקף החלטה מנהלית של שר האוצר ליוצאי מרוקו אלג'יר ועירק אשר חוו התנכלויות אנטישמיות וגזעניות בתקופת מלחמת העולם השנייה ועומדים בקריטריונים שנקבעו 


תנאי זכאות


1. יוצאי מרוקו שסבלו הגבלות בתחומי חיים שונים במסגרת שלטון וישי בתקופה שבין 22.6.1940-10.11.1942, או שהיו עוברים בבטן אמם בתקופה זו ונולדו עד ל-6.9.1943

2. יוצאי אלג'יריה שסבלו הגבלות בתחומי חיים שונים במסגרת שלטון וישי בתקופה שבין 22.6.1940-7.11.1942, או שהיו עוברים בבטן אמם בתקופה זו ונולדו עד ל-3.9.1943

3. יוצאי עיראק שחוו את אירועי הפרהוד בחג השבועות 1941 (1-2.6.1941) ובמסגרתם סבלו ממעשי אלימות
שננקטו נגדם או שחזו במעשי אלימות.או שהיו עוברים בבטן אמם בתקופה זו ונולדו עד ל-29.3.1942

התגמול


3,991 ₪ פעם בשנה.

הרחבות/שונות


פרוצדורה


• מועד הגשת הבקשה: המועד להגשת בקשות למענק שנתי לשנת 2015 ליוצאי מרוקו, אלג'יריה ועיראק- עודכן והוארך עד ליום 31.12.2016.
• גם למי שהגיש בקשה לקרן הסיוע של ועדת התביעות וטרם קיבל תשובה כדאי לבדוק האם הוא עומד בקריטריונים של המענק השנתי מהאוצר ולהגיש
בקשה בהתאם.
• יש למלא אחר ההוראות בטופס ולצרף עותק ת.ז וכן להחתים את הבנק על הדף הרלבנטי.
לתשומת לבכם -טפסי הבקשה הנם טפסים שונים המתייחסים לכל קבוצה בנפרד וחשוב מאוד להגיש את הבקשה על הטופס המתאים.
• ניתן להיעזר במתנדבי הרשות לזכויות ניצולי השואה במילוי הטפסים בתאום מראש וכן להזמין טפסים ברשות לזכויות ניצולי השואה בטלפון : 03-6582651

שכר טרחה :
• מי שפנו לעורך-דין ומתבקשים לשלם שכר טרחה - שימו לב שמדובר בהחלטה מנהלית ששכר הטרחה עבור הגשתה הוגבל בחוק.

הטבות


פטור מתשלום על תרופות מרשם שבסל הבריאות.
תחילתה של הטבה זו תהיה בהתאם להסדר עם קופות החולים ולאחר שיימסרו פרטי הזכאי על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה לידי הקופה.
ככלל, אין צורך בהגשת בקשה נפרדת לפטור מתשלום על תרופות, שכן הגשת בקשה למענק השנתי המדובר, כוללת גם בקשה לקבלת פטור מתשלום על תרופות שבסל הבריאות.

למי פונים


משרד האוצר, הרשות לזכויות ניצולי שואה
*ניתן להיעזר במתנדבים להגשת תביעה בתיאום מראש
קבלת קהל:
ימים א',ב',ד',ה' בין השעות 08:00-15:00

אתר אינטרנט:
לחצו כאן

כתובות וטלפונים:
מרכז מידע ארצי
*5105
תל אביב
רח' יצחק שדה 17 תל אביב
ת.ד. 57380 מיקוד 61572
טל. 03-5682651
ברוסית 03-5682675
פקס. 03-5682691

ירושלים
בניין מגדל דניאל (ליד סנטר 1)
רח' יפו 236 (פינת ירמיהו)
מיקוד 94383
טל. 02-5018465

חיפה
רח' פל-ים 7, ת"ד 141
מיקוד 3100101
04-8640839
04-8640838
פקס-04-8640013